top
Please update your Flash Player to view content.

Na inicijativu Organizacije samostalnih sindikata zaposlenih u taksi udruženjima grada Novog Sada i opština Ustavni sud je na sednici 21.02.2013. godine utvrdio da odredba člana 6. stav 1. tačka 9. Odluke o auto-taksi prevozu putnika („Sl. List Grada Novog Sada“, br.10/09, 15/10, 47/10, 24/11 i 32/11) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.Tako da je uslov kojise tražio za obavljanje taksi prevoza , a koji se odnosio na izmirivanje poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda ( moralo se ukazivati uverenjem nadležnih organa, a nije smelo biti starije od šest meseci ili da je zaposleni u delatnost imao zaključen sporazum sa poreskom upravom o reprogramiranju duga) stavljen je van snage.

Informacija sa Vebsajta Ustavnog suda , 21.02.2013. godina


bottom