top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Obrazovanja - Vesti

Juče je održan sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovanja sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva finansija i privrede.

Bili su prisutni: ministar Žarko Obradović, pomoćnici ministra Zoran Kostić i Ljubiša Antonijević i Zoran Tubić ispred Ministarstva prosvete, kao i dvoje predstavnika Ministarstva finansija, koji se, iskreno, nisu mešali u svoj posao. Raspravljalo se o zahtevima sindikata i o mogućnostima Ministarstva prosvete da nešto od tih zahteva prihvati. 

Predsedništvo Sindikata obrazovanja Srbije na sednici održanoj 24. maja 2013. godine razmatralo je tešku situaciju u obrazovanju nastalu zbog potpunog ignorisanja zahteva sindikata i u vezi sa tim obratio se Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i donelo je sledeću:

 Sindikalna organizacija OŠ “Slavko Rodić” iz Bačkog Jarka, na sastanku koji je održan 24.04.2013. godine, donela je odluku da pristupaju Gradskom odboru sindikata obrazovanja, nauke i fizičke kulture Novog Sada i opština. Ovim je ispoštovana Odluka Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine o formiranju opštinskih, gradskih i odbora za više opština, kojom Gradskom odboru sindikata obrazovanja, nauke i fizičke kulture Novog Sada pripadaju škole sa teritorije Novog Sada, Beočina, Žablja, Sremskih Karlovaca, Srbobrana i Temerina.

Predsednik Sindikalne organizacije OŠ “Slavko Rodić” iz Bačkog Jarka je Nada Ivanović.

U četvrtak, 04. aprila 2013. godine, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je sastanak predstavnika svih reprezentativnih sindikata i predstavnika Ministarstva. Sastanku je predsedavao dr Zoran Kostić, a bili su prisutni i pomoćnici ministra i državni sekretari, kao i pravnici iz Ministarstva.
Tema sastanka bila je izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Od strane sindikata i od strane Ministarstva prosvete predložene su izmene u oko šezdesetak članova Zakona, sa ciljem usklađivanja sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine.
Glavna primedba Sindikata obrazovanja Srbije koja se odnosi na pomeranje roka za primenu novog načina finansiranja po glavi učenika, sa školske 2014/15 na školsku 2020/21 godinu prihvaćena je.
Sindikat obrazovanja Srbije predložio je, što je takođe prihvaćeno, da se pojača odgovornost direktora u slučaju  nezakonitog davanja otkaza i drugih odluka koje su dovele do blokade računa ili nanošenje štete školi.


bottom