top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Metalaca - Vesti

Sindikalna organizacija "Delfi" organizovala je predstavu i dodelu paketića za decu zaposlenih. 180 paketića kupljeno je od sopstvenih sredstava kako bi mališani u Novu godinu ušli sa poklonom i osmehom na licu.

U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Delphi Packard doo, Novi Sad nakon dokazivanja reprezentativnosti nastavio se trend omasovljenja članstva.

Istovremeno sa uvećanjem članstva preduzete su aktivnosti u pravcu uspostavljenja kvalitetnog, suštinskog socijalnog dijaloga između poslovodstva kompanije Delphi Packard doo, Novi Sad i reprezentativne Sindikalne organizacije Delphi Packard.

U prilog navedenom je činjenica da je podneta Inicijativa sindikata radi optočinjanja pregovora a u pravcu zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Na obostrano zadovoljstvo, dana 10. avgusta ove godine zaključen je Protokol o pregovorima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Delphi Packard doo, Novi Sad. Istog dana, zaključen je i Sporazum o načinu korišćenja plaćenih časova rada predstavnika sindikata radi obavljanja sindikalnih aktivnosti i drugim uslovima za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Poslodavac je prepoznao značaj socijalnog dijaloga, kao jedinog ispravnog puta za rešavanje problema do kojih dolazi u radu.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje
Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ d.o.o. Novi Sad
Novak Vasić
Tokom drugog kvartala 2017. godine u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine osnovane su tri sindikalne organizacije i to: Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad, Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad i Sindikalna organizacija samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad.


Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad je zahvaljujući angažovanju poverenika Sindikalne organizacije, lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ doo, Novi Sad kao i saradnika u službi SSS grada Novog Sada i opština postala reprezentativna kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad. U toku je izrada predloga Kolektivnog ugovora kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad.


Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad je osnovana i u toku je omasovljenje članstva. I pored brojnih napora lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sindikalne organizacije i stručnih saradnika u Službi SSS grada Novog Sada i opština, u ovom privrednom društvu Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad još uvek nije dokazala reprezentativnost.


U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad u toku je omasovljenje članstva. 

Ovom prilikom još jednom upućujemo apel svim zaposlenima u kompaniji Delphi Packard doo Novi Sad, u kompaniji Lear Corporation doo Novi Sad kao i u privrednom društvu „Novkabel“ AD, Novi Sad da se učlane u novoosnovane sindikalne organizacije koje deluju u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije (koji na teritoriji grada Novog Sada deluje kao OSSMS za grad Novi Sad i opštine i kao takav participira u okviru Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština) jer snaga je u broju!!!


Predsednik Gradskog odbora sindikata
Novak Vasić
Aktivisti za bolje uslove rada i poboljšanje uslova i tretmana života, članovi "Mašine", napravili su zanimljiv članak-izveštaj o fabrici "Lear" koja bi trebala da bude jedan od pozitivnih primera jačanja industrije u Novom Sadu i rešavanja problema nezaposlenosti. Da li je to zaista tako i po kojoj ceni, potrudili su se da nam otkriju Anica Stojanović i Andras Juhasz u tekstu "Lear: dvanaest sati rada i noblice".
Još je neizvesno da li će i kada ponovo biti pokrenuta proizvodnja u "Jugoalatu", preduzeću koje je nekada bilo poznato po proizvodnji preciznih i specijalnih alata. Naime, već tri meseca ovoj fabrici je isklјučena struja zbog dugovanja.
Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Novog Sada Novak Vasić kaže za Novosti da se "Jugoalat" našao u ozbilјnim problemima još sa uvođenjem sankcija, a epilog je bio stečaj, koji je pokrenut 2010. godine.
Plan reorganizacije preduzeća je usvojen krajem avgusta 2013, a početkom decembra podnet je zahtev za uvođenje ponovnog stečaja, jer se plan reorganizacije nije sproveo.
Privredni sud je u aprilu 2014. pokrenuo prethodni stečajni postupak. "Gotovo sam siguran da će i ovih tridesetak radnika, koji trenutno nešto rade, ostati bez posla, tim pre što se nijedna od lanjskih pompeznih najava o pokretanju mašina nije ostvarila. Na kraju zadesilo ih je i isklјučenje struje. Voleo bih da se varam", navodi Vasić.
Vasić navodi da malobrojni radnici tvrde da uporno pokušavaju da pokrenu proizvodnju agregatima, koji sami proizvode struju, ali bezuspešno.
Iz pogona "Jugoalata", kako je najavljeno pre pola godine, trebalo je da počnu da izlaze polјoprivredne mašine, a u planu je bilo i da se nađe posao za oko 180 radnika.
Izvor: Novosti

bottom