top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Metalaca - Vesti

Na 12. sednici Gradskog odbora Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine koja je održana 17. oktobra 2018. godine donet je sledeći:

ZAKLjUČAK:

- Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine upućuje Inicijativu Upravi Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Veću SSS Srbije da ponovo zahtevaju od nadležnih organa Republike da se po hitnom postupku donesu  izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima bi bilo regulisano da se osiguraniku koji ode u prevremenu penziju, tzv. kazneni poeni zbog prevremenog penzionisanja ukinu po navršetku 65 godina starosti (sadašnjeg uslova za tzv. „punu“ starosnu penziju);

- Istovremeno, Gradski odbor sindikata predlaže da navedenim izmenama Zakona o PIO ponovo u Zakon vrati regulativa da je ostvarivanje prava na tzv. „punu“ penziju moguće i sa navršenih 40 godina staža osiguranja;

- Gradski odbor sindikata je, nakon razmatranja informacije o najnovijim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jednoglasno ocenio da je potrebno izmeniti penzijsko-invalidski sistem u našoj zemlji, u pravcu da bude najmanje nepravedan sistem. Ocenjeno je da sadašnja nastojanja i potezi aktuelne vlasti da smanje razliku između penzionera sa višim primanjima i penzionera sa najnižim primanjima, nije najpravedniji sistem, niti  je usaglašen sa  odredbama Ustava R Srbije, obzirom da su visine penzija utvrđene penzionerima pre donošenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, stečena prava po osnovu uplate doprinosa za vreme staža osiguranja.

- Potrebno je podsticati izdvajanja osiguranika u dobrovoljne penzijske fondove (tzv. drugi stub osiguranja).

- Takođe, Gradski odbor sindikata je ocenio da je nedopustivo najnovije ukidanje usklađivanja penzija i drugih novčanih davanja iz Zakona o PIO dva puta godišnje u zavisnosti od stope rasta odnosno pada cena na malo u prethodnih šest meseci i stope rasta odnosno pada bruto društvnog proizvoda u prethodnih šest meseci, kao i da će najnoviji način usklađivanja penzija, dodatno pogoršati socijalni položaj većine penzionera, a naročito onih sa višim primanjima, čiji je položaj već značajno derogiran i pogoršan u prethodne četiri godine, od novembra 2014. godine, primenom Zakona o privremenom uređivanju  načina isplate penzija.

- Gradski odbor sindikata ponovo upućuje predlog višim organima sindikata da kod nadležnih organa insistiraju da se posebnim propisima utvrdi da odnos između minimalne zarade i maksimalne zarade u Republici ne može biti veći od 1 : 5.

Gradski odbor Organizacije samostalnih sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine upućuje predlog nadležnim organima Republike i Fondu za PIO da se napravi poseban E šalter, da svaki osiguranik, unošenjem svog JMBG može, pre podnošenja zahteva za penziju, da utvrdi šta mu od dokumentacije nedostaje kao i kolika bi mu starosna penzija bila, ne računajući podatke iz godine u kojoj bi se podneo zahtev.

Kada je reč o “JUGOALATU”, Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine uputiće zahtev Ministarstvu privrede R Srbije, kao i Gradonačelniku Novog Sada g-dinu Milošu Vučeviću da u što je moguće kraćem vremenskom periodu primi na sastanak predstavnike Samostalnog sindikata Jugoalata AD, Novi Sad, kao i stečajnu upravnicu nad ovim privrednim društvom kako bi se utvrdila  moguća rešenja za ovo privredno društvo nad kojim je po ko zna koji put, pokrenut stečajni postupak i čiji zaposleni nemaju uplaćene doprinose unazad nekoliko godina niti su im isplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja u prethodne tri godine.


U kompaniji „Delphi Packard“ doo, Novi Sad koja zapošljava oko 3.700 radnika dana 09. maja 2018. godine zaključen je Kolektivni ugovor kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad, sa većim pravima po zaposlene od Zakonom o radu regulisanih.
Kolektivni ugovor su potpisali Novak Vasić, lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Delphi Packard“ doo, Novi Sad i Jelica Čobanović, direktor.

„Potpisivanjem Kolektivnog ugovora kod poslodavca rukovodostvo Kompanije „Delphi Packard“ doo, Novi Sad potvrdilo je da je reč o socijalno odgovornoj kompaniji koja vodi brigu o svojim zaposlenima. ali i odgovornost prema Kompaniji u ovim složenim uslovima poslovanja“ istakao je Novak Vasić, predsednik Gradskog odbora Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine.

Zaključenju Kolektivnog ugovora, pored članova pregovaračkih timova, prisustvovali su,: sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, potpredsednik Veća SSS Srbije, predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština Vladimir Gvozdenović, kao i predstavnici Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Vojvodine, Milan Blagojević i Slobodan Kostić.
Sindikalna organizacija "Delfi" organizovala je predstavu i dodelu paketića za decu zaposlenih. 180 paketića kupljeno je od sopstvenih sredstava kako bi mališani u Novu godinu ušli sa poklonom i osmehom na licu.

U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Delphi Packard doo, Novi Sad nakon dokazivanja reprezentativnosti nastavio se trend omasovljenja članstva.

Istovremeno sa uvećanjem članstva preduzete su aktivnosti u pravcu uspostavljenja kvalitetnog, suštinskog socijalnog dijaloga između poslovodstva kompanije Delphi Packard doo, Novi Sad i reprezentativne Sindikalne organizacije Delphi Packard.

U prilog navedenom je činjenica da je podneta Inicijativa sindikata radi optočinjanja pregovora a u pravcu zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Na obostrano zadovoljstvo, dana 10. avgusta ove godine zaključen je Protokol o pregovorima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Delphi Packard doo, Novi Sad. Istog dana, zaključen je i Sporazum o načinu korišćenja plaćenih časova rada predstavnika sindikata radi obavljanja sindikalnih aktivnosti i drugim uslovima za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Poslodavac je prepoznao značaj socijalnog dijaloga, kao jedinog ispravnog puta za rešavanje problema do kojih dolazi u radu.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje
Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ d.o.o. Novi Sad
Novak Vasić

bottom