top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Kulture - Vesti

Dana 05. marta 2014.godine zaključen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač  Grad Novi Sad. Važenje Posebanog kolektivnog ugovora produžava se do zaključenja novog PKU za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, a najduže šest meseci od dana prestanka važenja postojećeg kolektivnog ugovora. Sporazum objavljen u Službenom listu Grada Novog Sda br. 11 od 21. marta 2014. godine. Sporazum

Zvaničan sastanak početaka pregovora radi zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad održan je 20. marta 2014. godine. Kako je kolektivno pregovarnje i zaključivanje kolektivnog ugovora prioritetna tema sindikata jer najneposrednije utiče na materijalni i socijalni položaj, uslove rada i zarade članova sindikata, sledeći sastanak zakazan je za 03. april 2014. godine.

Tokom predhodnih pet meseci Radna grupa Gradskog odbora radnika kulture vredno je radila na pisanju teksta novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture kojima je osnivač grad Novi Sad. Od aprila do septembra Odbor je organizovao deset sastanaka radne grupe na kojima su se analizirali svi članovi iz predhodnog PKU sa predloženim izmenama i dopunama novog teksta PKU. Članovi Radne grupe trudili su se da iznađu najbolja rešenja koja Zakon dozvoljava, najviše spoticanja i dileme bilo je oko dela zarada u PKU.

Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u okviru zajedničkog projekta koji realizuje sa kolegama iz Sindikata LO - Zapadna Švedska, organizovao je seminar za predsednike sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine.Dvodnevni seminar je održan od 14. do 15. novembra 2013. godine u Bačkoj Palanci u hotelu "Fontana". Cilj održavanja seminara je bio da članovi Samostalnog sindikata saznaju više o iskustvima i radu Sindikata LO...


Delegacija Gradskog odbora kulture sačinjena od predsednika sindikalnih organizacija ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, bila je 20. juna 2013. godine na razgovoru sa predstavnicima grada – Milankom Brkić, Članom Gradskog veća za kulturu, Dejanom Mandićem, Članom Gradskog veća za finansije i Milenom Krstić, zamenicom načelnice u Upravi za kulturu. Tema razgovora bila je izuzetno loš materijalni položaj zaposlenih u gradskim institucijama kulture. U iscrpnom razgovoru su predsednici sindikata obrazložili dugogodišnju problematiku niskih zarada, sa čim su se složili i gradski predstavnici. Sindikat je izneo dva predloga kao moguće rešenje za ublažavanje ovog problema, a Milanka Brkić prihvatila je da pre usvajanja rebalansa budžeta razgovara o jednom od ovih predloga sa Milošem Vučevićem, Gradonačelnikom Novog Sada i Dejanom Mandićem, Članom Gradskog veća za finasije.

bottom