top
Please update your Flash Player to view content.
Na osnovu pregovora predstavnika osnivača JKP “PUT” Novi Sad, rukovodstva JKP “PUT” Novi Sad, i reprezentativnih sindikata u JKP “PUT”, a u cilju nastavka procesa rada preduzeća i obustavljanja najavljenog generalnog štrajka postignut je sporazum o ispunjenju sledećih uslova:

Da se isplati prvi deo plate za avgust mesec zaključno sa 31.10.2014. godine;
Da se drugi deo plate za avgust isplati najkasnije do 15.11.2014. godine;
Da se buduće isplaćuje minimalno jedna zarada na mesečnom nivou;
Da se uz svaku isplatu zarade, isplati i najmanje jedan putni trošak dok se ne stigne redovna isplata istih;
Da se isplati regres za tekuću godinu, sa krajnjim rokom do 31.12.2014.;
Da osnivač usvoji novi cenovnik za 2015. godinu do kraja tekuće godine;
Da osnivač iznađe rešenje saniranja tekuće likvidnosti preduzeća.


bottom