top
Please update your Flash Player to view content.
Skupština Grada Novog Sada je na XXIII sednici, kao osnivač javnog komunalnog preduzeća, dala saglasnost na unapred pripremljeni plan reorganizacije JKP “Stan” Novi Sad. Pored davanja saglasnosti, Skupština je ovlastila direktora JKP “Stan” Novi Sad da Privrednom sudu u Novom Sadu podnese Predlog za pokretanje stečajnog postupka sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Skupština grada u obrazloženju odluke konstatuje da je i pored široke delatnosti JKP “Stan” zapao u ozbiljne finansijske teškoće iz razloga što je naplata usluga na veoma niskom nivou. Nemanje stalnih prihoda onemogućilo je ispunjavanje obaveza prema, kako dobavljačima, tako i poreskoj upravi na ime poreza i doprinosa za zaposlene, kao i drugih obaveza koje JKP “Stan” ima prema trećim licima. Prema podacima JKP “Stan” Novi Sad, kao uzrok finansijskih teškoća se navode kašnjenja u izvođenju radova, niska iskorišćenost radnog vremena, veliki broj zaposlenih i dr. Trenutno je u JKP “Stan” zaposleno 350 radnika. Preduzeće je došlo u situaciju da mu je račun blokiran od 13.09.2012. godine. Ukupan iznos blokade računa preduzeća na dan 08.11.2013. godine iznosi 345.964.624,08 dinara sa ukupno 222 dana u blokadi. Sve ovo ukazuje na trajnu nesposobnost plaćanja i prezaduženost preduzeća, te da postoje stečajni razlozi propisani Zakonom o stečaju. Analizom imovine preduzeća uočava se da JKP “Stan” Novi Sad ne raspolaže nepokretnom imovinom, već da je na svim objektima koje koristi samo korisnik ili zakupac. Jedinu imovinu čine transportna sredstva i oprema.
Plan reorganizacije predviđa namirenje potraživanja zaposlenih u iznosu od 100% sa grejs periodom od 12 meseci. Ukupna obaveza prema zaposlenima na dan 30.06.2013. godine iznosi 32.565.672,75 dinara. Potpuno namirenje zaposlenih je predviđeno u roku od 4 godine nakon grejs perioda (zaključno sa završetkom 2018. godine). Tokom realizacije Plana predviđa se isplata minimalnih zarada zaposlenima koji ostanu u radnom odnosu u preduzeću (5 godina)! Takođe je predviđeno sprovođenje socijalnog programa po osnovu proglašenja tehnološkog viška za oko 120 zaposlenih, na ime kojeg treba oбezbediti oko 50.000.000,00 dinara iz sredstava preduzeća. Po tome, prosečan iznos otpremnine iznosi oko 416.666,00 dinara. Planom je predviđena mogućnost realizacije javno-privatnog partnerstva uvođenjem privatnog suvlasnika u visini od 49% ukupnog kapitala. Plan podrazumeva da tokom primene Plana neće doći do promene strukture menadžmenta (direktora, pomoćnika direktora i savetniка direktora)!? Ukoliko preduzeće ne ispoštuje planiranu dinamiku ispunjenja obaveza, preduzeće ide u bankrotstvo, kako je to propisano Zakonom o stečaju.

bottom