top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Grafičara - Vesti

Početak godine koja je za nama, obeležili su izbori za novog predsednika Sindikata radnika grafičke, informativne i izdavačke delatnosti Novog Sada. Za predsednika Sindikata, do kraja tekućeg mandatnog perioda izabran je Dragutin Remecki, predsednik sindikalne organizacije „Samostalni sindikat RUV RTV“, Novi Sad. Sa iste sednice, Gradski odbor je uputio zahtev prema višim organima Sindikata i Saveza sindikata, da upute inicijative prema socijalnim partnerima radi otpočinjanja pregovora i zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora – za nivo grane, ali i na teritorijam.Tokom protekle godine, ku.lminiralo je nezadovoljstvo zaposlenih, odnosno članova sindikata u „Dnevnik Holding“ AD, Novi Sad, ali i pojedinim zavisnim društvima lista Dnevnik.


bottom