top
Please update your Flash Player to view content.

 

PREDUZEĆE

ADRESA

PREDSEDNIK SINDIKALNE ORGANIZACIJE

1.

"Vojvodinaput - Bačkaput" AD

Jovana Đorđevića 2, Novi Sad

Vesna Petković

2.

“IGM STRAŽILOVO” d.o.o.

Krivac 35, Sremski Karlovci

Josip Modić

3.

“PRO-ING” a.d.

Bulevar Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

Milan Bursać

4.

“HIDROZAVOD DTD” a.d.

Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad

Bogdanov Branislava

5.

“DIJAGONALA” d.o.o.

Radnička 28, Novi Sad

Sonja Milić

6.

GALENSd.o.o.

Bulevar patrijarha Pavla 30, Novi Sad

-

 

 

 

 

 


bottom