top
Please update your Flash Player to view content.

Na inicijativu predstavnika NVO "ARCI" iz Italije, gdina Branislava Vukotića, a sa ciljem zajedničkih interesa Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je uspostavio saradnju sa predstavnicima Komore rada opštine Milano, Italija. Sastanak je održan 04.10.2013. godine u zgradi Radničkog doma „Svetozar Marković“ od 18:00 do 20:30 časova. Ispred Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština sastanku su prisustvovali Nada Vidović, sekretar SSSNS i Aleksandra Đokić, saradnik za međunarodnu saradnju SSSNS. Delegaciju Italije činili su: Graciano Gorla, generalni sekretar Komore rada opštine Milano, Đovani Zampariolo, međunarodno odeljenje Komore rada opštine Milano, Luiđi Lusenti, NVO "ARCI" zadužen za Balkan, Branislav Vukotić, NVO „ARCI“ i prevodilac. Na osnovu dogovora NVO "ARCI" i pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sastanku je prisustvovao i Drago Đokić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Predsednik SSSNS Vladimir Gvozdenović nije prisustvovao sastanku zbog službenog odsustva povodom ranije preuzetih obaveza.

Na početku sastanka je usledilo međusobno predstavljanje organizacija. Gdin Gorla je objasnio da je pomenuta Komora rada najveća u Italiji, ali i u Evropi. Sedište je u Milanu, i broji 216 000 članova. Organizaciona struktura je veoma slična strukturi Samostalnog sindikata. Komoru rada čine 11 grana i 48 manjih službi na teritoriji opštine Milano, kako bi bili uspešni u politici promovisanja prisutnosti na teritoriji. Rad Komore je usko vezan za zaštitu prava radnika. Inače, po Statutu Sindikata „CGIL“ postoji u okviru Saveza Sindikata „CGIL“ na teritoriji. Lokalni sindikati su deo Komore rada. Komora rada promoviše i koordinira sindikalnim aktivnostima na teritoriji, promoviše i upravlja teritorijalnim pitanjima od opšteg interesa, promoviše oblike organizovanja za nezaposlene, nosi odgovornost i ovlašćenja prema Statutu „CGIL“.
Komora rada je, prema rečima generalnog sekretara, veliki deo svojih aktivnosti usmerila na edukaciju populacije mladih. Veliki trud ulažu u saradnju sa sindikatom škola jer smatraju da škole predstavljaju koren budućnosti. Sa školama čiji su direktori članovi Komore rada su napravljeni Sporazumi o saradnji i u sklopu dana koji je namenjen slobodnim aktivnostima po školama vrši se edukacija.
Od međunarodnih aktivnosti su istakli veliki broj inicijativa, projekata, pomoći drugim institucijama i sl. Komora rada je pobratimljena sa nekoliko gradova: Šangaj, Sao Paolo, Brazil, a saradnju su razvili sa sindikatom Barselone, Frankfurta, Liona, Paragvaja, Palestine, i dr. Savez „CGIL“ već duže vreme sarađuje sa Savezom samostalnih sindikata Srbije.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Komora rada opštine Milano su pokazali zajednički interes za nastavak saradnje. Dve zajedničke teme su edukacija i pitanje mladih sa sindikalnog aspekta, i to je upravo i osnova za dalju saradnju dve organizacije.


bottom