top
Please update your Flash Player to view content.
3. – 5. maj 2017. - U okviru projekta Sindikalna škola "U znanju je snaga", koji zajedno sprovode Viša narodna škola Viskadalen iz Švedske, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i Savez samostalnih sindikata Vojvodine, članovi Projektnog tima Goran Milić, predsednik SSSV, Tomislav Stajić, sekretar SSSV, Vladimir Gvozdenović, predsednik SSSNS i Marija Grbić, stručna saradnica SSSV razgovarali su sa sindikalnim kolegama iz Hrvatske, Slovenije  i Austrije o značaju i načinu sindikalnog obrazovanja članstva. Razmenjena su iskustva koja će biti od velike koristi za nastavak sindikalne borbe u Srbiji.

Predsednik Saveza samostalnog sindikata Hrvatske, Mladen Novosel, i stručni saradnici SSSH-a,  Petra Šimunović i Darko Šćepanić, upoznali su prisutne sa aktuelnim aktivnostima SSSH i jedinstvenom bazom kolektivnih ugovora, posebno istakavši značaj sistema obrazovanja EDUCA@SSSH kroz koji se vrši obuka sindikalnih i drugih radničkih predstavnika.

Sa kolegama iz Zveze slobodnih sindikata Slovenije, Dušanom Semoličem, predsednikom ZSSS i Pavlom Vrhovcem, sekretarom ZSSS, pričalo se o radu sindikalne AKADEMIJE ZSSS, rezultatima i izazovima sindikalnog obrazovanja.
Model obrazovanja sindikalnog članstva i radničkih predstavnika u Austriji je predstavljen od strane Sabine Letz, šefa odeljenja za obrazovanje ÖGB i Isabelle Ourny, stručne saradnice, koje su predstavile specifičnosti sindikalnog obrazovanja zasnovanog na dva stuba, model Austrijskog sindikalnog obrazovanja, koji sindikat ÖGB sprovodi sa Radničkom komorom Austrije, dok drugi stub predstavlja trogodišnja Sindikalna škola.

Na osnovu tri radna sastanka, iskristalisao se zaključak da sveobuhvatno i planski vođeno obrazovanje sindikalnog članstva značajno doprinosi jačanju sindikalnog pokreta, aktivizmu članstva i boljem ostvarivanju radničkih prava, te da sindikati moraju sistemski da se bave ovim pitanjem, razmenjuju iskustva i primere dobre prakse.

bottom