top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Deveta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 14. aprila 2011. godine. Nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, koja je sve predložene kandidate ravnopravno tretirala, Gradsko veće je jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2011. godine, dodeli najkvalitetnijim kandidatima, i to:

Osma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 23. februara 2011. godine. Na sednici je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, za 2010. godinu. Razmatran je materijal „Uticaj krize na životni standard zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada i opština, u 2010. godini“ i ocenjeno, da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada.

Sedma sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 09. decembra 2010. godine. Na sednici je, pored ostalog, verifikovan izbor novog predsednika Gradskog odbora sindikata obrazovanja, nauke i fizičke kulture Novog Sada za člana Gradskog veća u mandatnom periodu 2010-2015. godine.

U završnici priprema organizovanja Protesta u Novom Sadu, dana 21. oktobra 2010. godine,  u cilju konačnog dogovora, održana je proširena sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je donelo Odluku, a u vezi sa Predlogom pokrenute građanske inicijative – Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Referenduma br. 03014-2529/10. od 13.10.2010. godine, sa pitanjem „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i inalidskom osiguranju iz Skupštinske procedure, radi prethodnog usaglašavanja sa socijalnim partnerima (opširnije u prilogu).

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, u cilju što uspešnijeg organizovanja Protesta u Novom Sadu, protiv donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u formi u kojoj je predložen, 08. oktobra 2010. godine, održalo 6.-tu redovnu sednicu.


bottom