top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Petnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 14. novembra 2017. godine. Verifikovan je izbor novoizabranog predsednika Gradskog odbora sindikata univerziteta Novog Sada za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština do kraja tekućeg mandatnog perioda 2015-2020. godine. Gradsko veće je donelo Plan rada SSS grada Novog Sada i opština za 2018. godiu, kao orijentacioni plan aktivnosti za narednu poslovnu godinu. Imenovane su komisije za popis u 2017. godini.
    Veće je podržalo napore Samostalnog sindikata poštanskih radnika i Sindikata „Solidarnost“ Pošte Srbije koji su doneli zajedničku odluku o organizovanju i stupanju u štrajk zaposlenih u JP „Pošte Srbije“ počev od 21. novembra 2017. godine, ukoliko im do tada ne budu ispunjeni zahtevi, a sve u cilju poboljšanja socijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u JP „Pošta Srbije“. U okviru tekućih pitanja, Veće je informisano o aktuelnoj situaciji u JP „Železnice Srbije“ i u JGSP „Novi Sad“, Novi Sad.
Četrnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 3. oktobra 2017. godine. Veće je razmatralo materijal: „Pokazatelji socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.
Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih osam meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!
Usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i to: Grupacije industrijskih sindikata, Grupacije sindikata javnog sektora i Grupacije sindikata uslužnih delatnosti.  

13. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 19. juna 2017. godine. Veće je nakon razmatranja materijala: "Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu" ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.

Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih pet meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Veće je prihvatilo informaciju o zakonskim predlozima u proceduri i to o: nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova; aktivnostima na izradi Zakona o radu preko Agencija za privremeno zapošljavanje; nacrtu Zakona o štrajku; radnoj verziji Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i o činjenici da se na sastanku radne grupe koja priprema izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pripremljenom materijalu Ministarstva nije našao predlog SSS Srbije da se momentom sticanja 65 godina starosti osiguraniku - korisniku prava iz PIO po osnovu prevremenog starosnog penzionisanja ukidaju kazneni poeni (tzv. „penali“) zbog odlaska u starosnu penziju (u tzv. prevremenu starosnu penziju) pre navrešenih 65 godina starosti.

Dvanaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 11. aprila 2017. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Nagrade, odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2017. godini, dodeli kolektivima: „UNIMET“ DOO, Kać, DOO „BB MINAQUA“, Novi Sad i J.K.P. „PUT“ Novi Sad Sindikau zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. Prvomajska nagrada za 2017. godinu biće uručena i pojedincima: GORDANI DRAGOJEVIĆ Hotel „Putnik“ AD, Novi Sad, MIROSLAVU JOKSIMOVIĆU „NIVA“ DOO, Žabalj i MIĆI GRBIĆU „MESSER TEHNOGAS“ AD Beograd Fabrika Novi Sad.
Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2017. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 28. aprila 2017. godine, u 12,00 časova.

Deseta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 23. decembra 2016. godine. Pored članova Veća, sednici su prisustvovali i gosti: Olivera Bobić, predsednik SSS grada Niša, Saša Torlaković, predsednik Samostalnog sindikata građevinarstva i IGM Srbije i Goran Milić, predsednik Veća SSS Vojvodine.
Veće je usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština za proteklu, 2016. godinu. Donet je Plan rada Saveza za narednu poslovnu godinu, kao orijentacioni plan aktivnosti. Doneta je odluka o imenovanju komisija za popis u 2016. godini. Razmotrena je i prihvaćena informacija o stanju u opštinskim većima SSS Srbobrana, Žablja, Temerina i Beočina. Razmatrano je i kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove, u odnosu na isti period prethodne i konstatovalo da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!


bottom