top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Seminaru ''Sindikat – deo civilnog društva'' učešće je uzelo pet nevladinih organizacija, mladi predstavnici sindikata, a predavači koju su vodili seminar bili su Vojislav Mihailović, politikolog i predstavnik Centra za razvoj sindikalizma, Dr Miroslav Ružica i Tatjana Jakobi, glavni i odgovorni urednik magazina ''Biznis i finansije''.
Posebna pažnja seminara bila je usmerena na fleksibilizaciju rada i prekarne oblike rada koji postaju sve masovniji i u Srbiji. Odnos sindikata sa ostalim subjektima civilnog društva, kao i ugled koji sindikat uživa u društvu, učesnicima seminara je približio Vojislav Mihailović, politikolog i predstavnik Centra za razvoj sindikalizma. Koristeći rezultate istraživanja javnog mnjenja, gospodin Mihailović je zaključio da članovi sindikata i nevladinih organizacija bolje razumeju potrebu saradnje i povezivanja u nevladinom sektoru, ali je i ukazao da trenutna popularnost sindikata nije na zavidnom nivou, zbog čega je preporučio određene mere koje bi mogle popraviti narušeni ugled.

Sajam zapošljavanja u Novom Sadu, 14. po redu, održao se u četvrtak, 9. oktobra, od 10 do 15 časova, u zapadnom holu Spensa. Ukupno 55 poslodavaca prijavilo je 414 slobodnih radnih mesta. Nezaposlenima je bilo ponuđenih poslova u ekonomskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, pravnoj, turističkoj, ugostiteljskoj, mašinskoj, elektrotehničkoj, građevinskoj, saobraćajnoj, tehnološkoj, tekstilnoj, grafičkoj, prehrambenoj, poljoprivrednoj i medicinskoj struci. Priliku da pronađu posao imali su i informatičari, sanitarno – ekološki inženjeri, hidrogeolozi sa licencom, defektolozi, psiholozi, menadžeri, poslovni sekretari, administrativni radnici, vodoinstalateri, moleri, bravari - zavarivači, stolari, pekari, frizeri, higijeničari i pomoćni radnici u proizvodnji. Iskazane potrebe poslodavaca odnosile su se i na radna mesta namenjena osobama sa invaliditetom. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Sekcija mladih i ovaj put bila je u funkciji socijalnog partnera NSZ filijale Novi Sad. Ne možemo, a da ne napomenemo da je ovaj sajam bio jedan od najposećenijih sajmova koji su se održali u ovoj godini. I dalje se postavlja pitanje, kako i pored svih ponuđenih – slobodnih radnih mesta, povećava se prisutnost nezaposlenih lica, a naša Vlast ponosno ističe da je nezaposlenost smanjena za 6 %.?

I ove godine Sekcija mladih SSSNS učestvovala u Okruglom stolu „Bolji uslovi za zapošljavanje mladih-Uloga i značaj učeničke i stručne prakse.“ Unija poslodavaca je uz podršku Solidar Swiss Labour Assistance, realizovala istraživanje kod poslodavaca u čijem fokusu su modeli i načini sticanja praktičnih znanja i veština kod poslodavaca i uticaj prakse na zapošljivost mladih.

Od 18.09.-21.09. u Mariji Bistici, R. Hrvatska, održan je 3. kamp Odbora mladih Regionalnog sindikalnog veća Solidarnost na kojem je bučestvovalo 46 mladih sindikalaca iz svih zemalja bivše Jugoslavije a koje su reprezentativne članice RSV Solidarnost, uz goste iz Austrije, austrijske sindikalne centrale OGB i PRO-GE, udruženog granskog sindikata u OGB.
Prvog dana Kampa sve organizacije mladih prezentovale su aktivnosti vezane za razdoblje od godine dana te iskustvima i praksama u komuniciranju s mladima, te organizonju i učlanjivanju mladih. Također istog dana učilo se o novim i starim načinima komuniciranja u pristupanju potencijalnim članovima. Na tu temu se nadovezala problematika važnosti članstva u sindikatu i kako to objasniti.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Sekcija mladih u saradnji sa Infopolisom – omladinskim info centrom, obeležili su Dan mladih. Obeležavanju Dana mladih priključile su se organizacije CERUDA DOO, Inženjeri zaštite životne sredine, Novosadski humanitarni centar, Omladinski cenatar CK13, Udruženje građana “HMM...”, Regionalna kancelarija za mlade i Kancelarija za mlade - Gradska uprava za sport i omladinu.
Obeležavanje Dana mladih sprovedeno je u dva segmenta, učesnici su svoje promo materijale delili prolaznicima i razgovarali o značaju povezivanja mladih, te potrebi da zajedničkim naporima ostvarimo veće učešće mladih u kreiranju politika za mlade i aktuelnih politika za društvo uopšte. Posle razgovora sa našim sugrađanima okupljena udruženja/ centri/ uprave učestvovali su u okruglom stolu na temu “Kako poboljšati položaj mladih u Novom Sadu”.
Regionalna kancelarija za mlade kao i Kancelarija za mlade Novog Sada u svom predstavljanju informisali su prisutne o načinu rada, izneli konkretne podatke o aktivnostima, kao i rezultate. Iako su sredstva sa kojima raspolažu poprilično mala, smatraju da se iz godine u godinu povećavaju, pa samim tim omogućava se i veća implementacija projekata. Mogućnost apliciranja imaju svi koji se kroz rad svoje organizacije pronalaze u jednoj od 11 oblasti zastupljenih u Lokalnom akcionom planu.
U otvorenoj diskusiji sa kojim problemima se mladi najčešće suačavaju kao u studentskom dobu tako i u dobu budućeg zasnivanja radnog odnosa je veliki. Složili smo se da je problem državnog nivoa, ali isto tako i problem pojedinca tj. prisutne nezaintersovanosti. Takođe, generalno smatramo da je preko potrebna veća transparentnost u radu KZM, a samim tim i svih ostalih
organizacija koje se bave mladima i za mlade, jer da bi se poboljšao položaj mladih potrebno je da mladi budu informisani, da im se nude kvalitetni programi, ali i da postoji kontinuitet u pružanju podrške. Takođe, jedan od identifikovanih problema sa kojima se mladi u NS suočavaju jeste postojanje sve prisutnog formalizma bez suštine i cilja u sprovođenju programa, strategija, dokumenata, projekata. Postojanje strategija i dokumenata ne znači i njihovu efikasnost. Stranačka zapošljavanja, pasivnost mladih i nepostojanje čvrste volje za promenom, ’’politizovani konkursi’’, (ne)efikasnost mehanizama kontrole i monitoringa, itd., samo su neki od spomenutih izazova na okruglom stolu sa kojima se danas OCD suočavaju.
Obeležavanje dana mladih zabeleženo je i kamerama CK13, koji realizuju projekat "Širenje političkih ideja kroz umetnost" u okviru kojeg radi na istraživanju i produkciji u četiri oblasti (fotografija, performans, književnost i vizuelno istraživanje) o tome na koje se sve načine mladi ljudi politički/društveno angažuju.


bottom