top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

U okviru saradnje Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i drugih organizacija civilnog sektora, a konkretno na inicijativu NVO “Kocka”, u sklopu njihovog projekta “Karijerno savetovanje i rodna ravnopravnost u srednjoškolskim ustanovama”, Sekcija mladih SSSNS je dala svoj doprinos u edukaciji učenika srednjih škola.Učešće članova Sekcije u ovom projektu baziralo se na predavanjima o značaju i ulozi sindikata u društvu kao branika jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na rad, tj. na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti kao i ostala prava iz ovog člana Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, uključujući i to da svako ima pravo da obrazuje i da stupa u sindikate radi zaštite svojih interesa. Ova znanja su od izuzetnog značaja za đake završnih godina školovanja, jer oni u svet rada kreću sa vrlo malo informacija o svojim pravima, te je zbog toga NVO “Kocka” ovim projektom napravila značajan društveno odgovorni angažman.Tokom predavanja, uočena je generalna neinformisanost učenika o pojmu sindikata, naročito o značaju istog. Mada s početka gotovo svakog predavanja učenici nisu delovali zainteresovano, uz pravi pristup i argumentaciju značaja teme za njihov budući život, predavanja su često završavala sa diskusijom oko aktuelnosti radničkih prava, ali i, čini se, povećanoj svesti učenika o sindikatu kao značajnoj organizaciji koja im u budućnosti može koristiti.Pored predavanja, NVO Kocka je edukovala nastavnike –članove karijernih timova za karijerno savetovanje i nakon treninga primenila mentorski program karijernog savetovanja u 13 srednjoškolskih ustanova u AP Vojvodini. Partneri NVO “Kocke” su, osim Saveza samostalnih sindiata grada Novog Sada i opština bili još i Nacionalna služba za zapošljavanje i Unija poslodavaca, što je dobro jer su učenici imali prilike da sagledaju situaciju sa različitih gledišta u sektoru rada i zapošljavanja.Važnost problema prepoznala je organizacija Solidare Suisse i finansijski podržala ovaj projekat NVO “Kocka”. Solidar Suisse je švajcarska organizacija, koja je posvećena stvaranju pravednijeg društva, promovišući dostojanstven rad i demokratsku participaciju, u cilju dostizanja dostojanstvenog života.

Kako je najvaljeno na Javnoj raspravi od 17. novembra 2014. godine da se do 25. 11.2014. godine upute predlozi na nacrt Nacionalne strategije za mlade, Sekcija se potrudila da kroz svoje upućene predloge pojasni važnost postojanja informisanja maldih o zakonima koji se najviše odnose na njih.
Obrazloženje na date predloge je sledeće,trenutna situacija, koja se ogleda u malom interesovanju za mlade i njihovoj slaboj zastupljenosti u svim segmentima društva, rezultat je jednog od najvećih problema kod nas trenutno. Nezaposlenost uopšte, a posebno nemogućnost zaposlenja mladih ljudi. U svetlu svetske ekonomske krize, kao i ostalih kriza karakterističnih za naše područje, na videlo je izašlo niz problema u oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja. Mladi ljudi su bez perspektive pa je, statistički gledano, za najveći broj njih jedina šansa da odu iz zemlje. Jedan od ciljeva Sekcije mladih je i da se aktiviranjem mladih radi na poboljšanju položaja mladih u zemlji, da se u saradnji sa drugim oblicima delovanja, u skladu sa opštim aktima sindikata, utiče na vladajuće strukture, kako bi se mladima obezbedili uslovi za normalan život i povoljne uslove rada i sprečio odlazak mladih u inostranstvo “trbuhom za kruhom”.

Naučno-stručna rasprava „Kako povećati zaposlenost u Srbiji“ u formi Okruglog održala se 18. novembra 2014. godine, od 10 časova, u amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Skup je organizovao Univerzitet u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Srbije iz Beograda.Razgovaralo se o aktuelnoj temi, koja se istražuje u okviru odgovarajućih projekata Univerziteta, čiji rezultat je prezentovan.Učesnicima skupa na navedenu temu obratili su se: Dr Marija Jandrić (Ekonomski fakultet, Beograd), Dr Nebojša Majstorović (Filozofski fakultet, Novi Sad), Dr Vojin Šenk (FTN i UNESKO katedra UNS), Miroslav Vasin (Pokrajinski sekretar za privredu), Dr Jelena Žarković (Ekonomski fakultet, Beograd), Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike, Beograd) i predstavnica iz NIS-a, Novi Sad. Posle održanih prezentacija otvorena je rasprava gde su svi učesnici mogli javno da iskažu svoje mišljenje na podatke koje su izneli prezentatori. Svakako, Sindikat se nije složio sa podatkom koji je iznet za broj zaposlenih u kompaniji NIS, niti sa navodnima kako je Crna Gora uspešno smanjila broj nezaposlenih mladih visokoobrazpovanih ljudi. Pored Sinidkata sa našim stavom su se i pojedini profesori složili te je rasprava i te kako bila zanimljiva, a kasnije se i pretvorila u mali sindikalni skup na kome se raspravljalo upravo na temu zapošljavanje mladih i ljudi srednjeg doba na primerima prakse. Takođe se vodila diskusija o Posebnim kolekltivnim ugovorima i mogućnostima formiranja sindikata po firmama, odnosno kako i zašto poslodavci zabranjuju sinidikalno delovanje

Predlog Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine predstavljen je u Svečanoj sali Gradske kuće pred velikim brojem predstavnika nevladinih organizacija, udruženja mladih, studentskih organizacija, đačkog parlamenta, Kancelarija za mlade i Sekcije mladih SSSNS. Javnoj tribini koju su organizovali Ministarstvo omladine i sporta i Stalna konferencija gradova i opština prisustvovali su šef kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović i član Gradskog veća za sport i omladinu Predrag Svilar. Nacionalna strategija za mlade definiše zajedničke ciljeve različitih društvenih aktera koji se direktno ili indirektno bave omladinskom politikom, a u cilju unapređenja položaja mladih. Nacrt strategije postavlja 10 strateških ciljeva i očekivanih rezultata realizacije ciljeva. Posle kratke prezentacije Nacrta NSM, predstavnici Ministarsva zamolili su prisutne da do 25.11.2014. godine na adresu Ministarsva svako proslediti svoje predloge izmene i dopune na dat nacrt Strategije. Sekcija mladih SSSNS je u delu informisanja maldih dala predlog izmene i dopune na temu neophodnosti informisanja mladih o njiohovim pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada.
Po treći put od 2011. godine, Fondacija Fridrih Ebert, kancelarija za Srbiju i Crnu Goru, podržala je posetu mladih aktivista Nemačkog saveza sindikata DGB mladim sindikalcima u Srbiji. Ovaj put poseban doprinos dala je predstavnica Unije slobodnih sindikata Crne Gore predstavljanjem projekta za poboljšanje uslova stručnog obrazovanja mladih uz aktivne mere zapošljavanja.
Bojana Bijelović Bosanac, predsednica Sekcije mladih SSSS istakla je važnost uključivanja mladih u organe sindikata i podsetila prisutne na poruku predsednika SSSS, Ljubisava Orbovića upućenu Samostalnim sindikatima, a u vezi predstojećih sindikalnih izbora.


bottom