top
Please update your Flash Player to view content.

U okviru saradnje Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i drugih organizacija civilnog sektora, a konkretno na inicijativu NVO “Kocka”, u sklopu njihovog projekta “Karijerno savetovanje i rodna ravnopravnost u srednjoškolskim ustanovama”, Sekcija mladih SSSNS je dala svoj doprinos u edukaciji učenika srednjih škola.Učešće članova Sekcije u ovom projektu baziralo se na predavanjima o značaju i ulozi sindikata u društvu kao branika jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na rad, tj. na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti kao i ostala prava iz ovog člana Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, uključujući i to da svako ima pravo da obrazuje i da stupa u sindikate radi zaštite svojih interesa. Ova znanja su od izuzetnog značaja za đake završnih godina školovanja, jer oni u svet rada kreću sa vrlo malo informacija o svojim pravima, te je zbog toga NVO “Kocka” ovim projektom napravila značajan društveno odgovorni angažman.Tokom predavanja, uočena je generalna neinformisanost učenika o pojmu sindikata, naročito o značaju istog. Mada s početka gotovo svakog predavanja učenici nisu delovali zainteresovano, uz pravi pristup i argumentaciju značaja teme za njihov budući život, predavanja su često završavala sa diskusijom oko aktuelnosti radničkih prava, ali i, čini se, povećanoj svesti učenika o sindikatu kao značajnoj organizaciji koja im u budućnosti može koristiti.Pored predavanja, NVO Kocka je edukovala nastavnike –članove karijernih timova za karijerno savetovanje i nakon treninga primenila mentorski program karijernog savetovanja u 13 srednjoškolskih ustanova u AP Vojvodini. Partneri NVO “Kocke” su, osim Saveza samostalnih sindiata grada Novog Sada i opština bili još i Nacionalna služba za zapošljavanje i Unija poslodavaca, što je dobro jer su učenici imali prilike da sagledaju situaciju sa različitih gledišta u sektoru rada i zapošljavanja.Važnost problema prepoznala je organizacija Solidare Suisse i finansijski podržala ovaj projekat NVO “Kocka”. Solidar Suisse je švajcarska organizacija, koja je posvećena stvaranju pravednijeg društva, promovišući dostojanstven rad i demokratsku participaciju, u cilju dostizanja dostojanstvenog života.


bottom