top
Please update your Flash Player to view content.
Kako je najvaljeno na Javnoj raspravi od 17. novembra 2014. godine da se do 25. 11.2014. godine upute predlozi na nacrt Nacionalne strategije za mlade, Sekcija se potrudila da kroz svoje upućene predloge pojasni važnost postojanja informisanja maldih o zakonima koji se najviše odnose na njih.
Obrazloženje na date predloge je sledeće,trenutna situacija, koja se ogleda u malom interesovanju za mlade i njihovoj slaboj zastupljenosti u svim segmentima društva, rezultat je jednog od najvećih problema kod nas trenutno. Nezaposlenost uopšte, a posebno nemogućnost zaposlenja mladih ljudi. U svetlu svetske ekonomske krize, kao i ostalih kriza karakterističnih za naše područje, na videlo je izašlo niz problema u oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja. Mladi ljudi su bez perspektive pa je, statistički gledano, za najveći broj njih jedina šansa da odu iz zemlje. Jedan od ciljeva Sekcije mladih je i da se aktiviranjem mladih radi na poboljšanju položaja mladih u zemlji, da se u saradnji sa drugim oblicima delovanja, u skladu sa opštim aktima sindikata, utiče na vladajuće strukture, kako bi se mladima obezbedili uslovi za normalan život i povoljne uslove rada i sprečio odlazak mladih u inostranstvo “trbuhom za kruhom”.

bottom