top
Please update your Flash Player to view content.
Seminaru ''Sindikat – deo civilnog društva'' učešće je uzelo pet nevladinih organizacija, mladi predstavnici sindikata, a predavači koju su vodili seminar bili su Vojislav Mihailović, politikolog i predstavnik Centra za razvoj sindikalizma, Dr Miroslav Ružica i Tatjana Jakobi, glavni i odgovorni urednik magazina ''Biznis i finansije''.
Posebna pažnja seminara bila je usmerena na fleksibilizaciju rada i prekarne oblike rada koji postaju sve masovniji i u Srbiji. Odnos sindikata sa ostalim subjektima civilnog društva, kao i ugled koji sindikat uživa u društvu, učesnicima seminara je približio Vojislav Mihailović, politikolog i predstavnik Centra za razvoj sindikalizma. Koristeći rezultate istraživanja javnog mnjenja, gospodin Mihailović je zaključio da članovi sindikata i nevladinih organizacija bolje razumeju potrebu saradnje i povezivanja u nevladinom sektoru, ali je i ukazao da trenutna popularnost sindikata nije na zavidnom nivou, zbog čega je preporučio određene mere koje bi mogle popraviti narušeni ugled.
Gospodin Ružica je objasnio da pojam prekarijata obuhvata ljude koji rade na privremenim, povremenim, loše plaćenim poslovima, sa nepovoljnim i neizvesnim ugovorima ili samozaposlene, čija je zajednička odlika veoma izražena socijalno-ekonomska nesigurnost.Tatjana Jakobi, Glavni i odgovorni urednik magazina ''Biznis i finansije'', govorila je o prekarijatu i poziciji sindikata u kontekstu izmena radnog zakonodavstva. Gospođa Jakobi je posebnu pažnju posvetila prisutnosti pojma prekarijata u srpskim sredstvima javnog informisanja, zaključivši da se o elementima koji čine prekarijat u srpskoj javnosti mnogo govori, ali da se ne prepoznaje njihova povezanost i širi društveni kontekst. Tatjana Jakobi je zaključila da tema prekarijata i fleksibilizacije rada u Srbiji još uvek nije otvorena na pravi način, te da bi mnogi društveni činioca, a pre svega sindikati, trebalo da se ozbiljno pozabave ovim problemom i mogućim načinima njegovog rešavanja.

bottom