top
Please update your Flash Player to view content.

Od 18.09.-21.09. u Mariji Bistici, R. Hrvatska, održan je 3. kamp Odbora mladih Regionalnog sindikalnog veća Solidarnost na kojem je bučestvovalo 46 mladih sindikalaca iz svih zemalja bivše Jugoslavije a koje su reprezentativne članice RSV Solidarnost, uz goste iz Austrije, austrijske sindikalne centrale OGB i PRO-GE, udruženog granskog sindikata u OGB.
Prvog dana Kampa sve organizacije mladih prezentovale su aktivnosti vezane za razdoblje od godine dana te iskustvima i praksama u komuniciranju s mladima, te organizonju i učlanjivanju mladih. Također istog dana učilo se o novim i starim načinima komuniciranja u pristupanju potencijalnim članovima. Na tu temu se nadovezala problematika važnosti članstva u sindikatu i kako to objasniti.


Domagoj Ferdebar, regionalni poerenik za grad Zagreb iz Sindikata graditeljstva Hrvatske, predstavio je sindikalne kampanje učlanjivanja na primeru građevinarstva, o problemima na koje je nailazio dok je pokušao predstaviti rad sindikata koji radi na njihovu korist.
Istog dana razrađivale su se ideje za moguću mini-kampanju na temu komuniciranja i/ili učlanjivanja mladih. Rad je bio organizovan u grupama po organizacijama iz zemalja iz kojih su bili predstavnici mladih. Teme za mini-kampanju su bile raznovrsne: zaštita na radu, kako predstaviti što sindikat znači za mlade radnike, o kampanjama učlanjivanja na primjeru određene sektorske grane i pojedinačne sindikalne podružnice i preduzeća.
U radnom delu su učestvovali predstavnici iz Austrije, austrijske sindikalne centrale OGB, te jednog udruženog sindikata PRO-GE. Predstavili su svoj rad u komuniciranju i organizovanju mladih.
Drugog dana se na temelju dobijenih ideja razrađivala kampanja u smislu pripreme i planiranja, definiranja ciljeva, ciljne grupe, te očekivanih rezultata, odabiru komunikacijskih alata i definiranju aktivnosti do detalja u svim koracima koji su potrebni za njihovu realizaciju.
Kampanja se nastavila razvijati i dograđivati u pogledu izrade akcijskog plana (vremenski raspored aktivnosti, zaduženja, potrebna sredstva...), definisanja indikatora i načinu praćenja. Kolega Darko Šeperić prezentovao je kako da merimo uspešnost kampanje, kojem su pre toga prethodile prezentacije kolegice Dijane Šobote koji su zaposlenici Saveza.bottom