top
Please update your Flash Player to view content.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Sekcija mladih u saradnji sa Infopolisom – omladinskim info centrom, obeležili su Dan mladih. Obeležavanju Dana mladih priključile su se organizacije CERUDA DOO, Inženjeri zaštite životne sredine, Novosadski humanitarni centar, Omladinski cenatar CK13, Udruženje građana “HMM...”, Regionalna kancelarija za mlade i Kancelarija za mlade - Gradska uprava za sport i omladinu.
Obeležavanje Dana mladih sprovedeno je u dva segmenta, učesnici su svoje promo materijale delili prolaznicima i razgovarali o značaju povezivanja mladih, te potrebi da zajedničkim naporima ostvarimo veće učešće mladih u kreiranju politika za mlade i aktuelnih politika za društvo uopšte. Posle razgovora sa našim sugrađanima okupljena udruženja/ centri/ uprave učestvovali su u okruglom stolu na temu “Kako poboljšati položaj mladih u Novom Sadu”.
Regionalna kancelarija za mlade kao i Kancelarija za mlade Novog Sada u svom predstavljanju informisali su prisutne o načinu rada, izneli konkretne podatke o aktivnostima, kao i rezultate. Iako su sredstva sa kojima raspolažu poprilično mala, smatraju da se iz godine u godinu povećavaju, pa samim tim omogućava se i veća implementacija projekata. Mogućnost apliciranja imaju svi koji se kroz rad svoje organizacije pronalaze u jednoj od 11 oblasti zastupljenih u Lokalnom akcionom planu.
U otvorenoj diskusiji sa kojim problemima se mladi najčešće suačavaju kao u studentskom dobu tako i u dobu budućeg zasnivanja radnog odnosa je veliki. Složili smo se da je problem državnog nivoa, ali isto tako i problem pojedinca tj. prisutne nezaintersovanosti. Takođe, generalno smatramo da je preko potrebna veća transparentnost u radu KZM, a samim tim i svih ostalih
organizacija koje se bave mladima i za mlade, jer da bi se poboljšao položaj mladih potrebno je da mladi budu informisani, da im se nude kvalitetni programi, ali i da postoji kontinuitet u pružanju podrške. Takođe, jedan od identifikovanih problema sa kojima se mladi u NS suočavaju jeste postojanje sve prisutnog formalizma bez suštine i cilja u sprovođenju programa, strategija, dokumenata, projekata. Postojanje strategija i dokumenata ne znači i njihovu efikasnost. Stranačka zapošljavanja, pasivnost mladih i nepostojanje čvrste volje za promenom, ’’politizovani konkursi’’, (ne)efikasnost mehanizama kontrole i monitoringa, itd., samo su neki od spomenutih izazova na okruglom stolu sa kojima se danas OCD suočavaju.
Obeležavanje dana mladih zabeleženo je i kamerama CK13, koji realizuju projekat "Širenje političkih ideja kroz umetnost" u okviru kojeg radi na istraživanju i produkciji u četiri oblasti (fotografija, performans, književnost i vizuelno istraživanje) o tome na koje se sve načine mladi ljudi politički/društveno angažuju.


Polazi se od toga da politiku i političko danas sa jedne strane razumemo kao usko shvaćeni pojam, koji se odnosi isključivo na pitanja reprezentativne politike (stranke, predstavnici, izbori...), a sa druge strane u onom izvornom značenju svakog društvenog delovanja (stavovi, odgovornost, teorija, praksa…). Namera ovog rada je da se okrene na neki način povratku izvornom pojmu, ali otkrivajući ga kroz današnje prakse, ističući pitanja gde se se sve to pojavljuje političko, ko se sve može/treba baviti politikom i koje su to nove politike koje donose promene.
Slobodno se može zaključiti da je prilikom obeležavanja Dana mladih mnogo više pažnje usmereno na pojedinačne probleme svake organizacije u realizaciji svojih ideja, nego što je odvojeno vremena za konkretne predloge koji bi koristili u budućem zajedničkom delovanju, međutim, plan je sastati se početkom septembra 2014. godine, kada će biti više reči o lokalnom rešavanju problema mladih.

 


bottom