top
Please update your Flash Player to view content.

Veće Interregionalne saradnje sindikata Dunav-Kriš-Moriš-Tisa je u Novom Sadu, u okviru seminara organizovanog od strane Saveza samostalnih sindikata Vojvodine uz podršku Fondacije ''Fridrih Ebert Štiftung - Regionalni projekat za radne odnose i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi'', koji se održao od 10. do 12. aprila 2014. godine u hotelu 'Park', donelo odluku o izmenama i dopunama Statuta Interregionalnog saveta DKMT, kojom se pri toj interregionalnoj saradnji formiraju Odbor mladih i Odbor žena. Najviši organ Interregionalne saradnje DKMT, koju čine predstavnici reprezentativnih sindikata iz zapadne Rumunije, južne Mađarske i Vojvodine, doneo je ovu odluka u cilju unapređenja položaja mladih do 35 godina i žena u sindikalnim centralama u sva tri regiona.

U narednom periodu sekcije mladih i žena iz tri regiona će odrediti svoje predstavnike u odborima, nakon čega će početi njihov zvaničan rad. Sekcija mladih SSSNS imala je tri svoja delegirana učesnika na seminaru. Drugog dana seminara održan je 14. Kamp mladih Interregionalne saradnje DKMT kome su, pored mladih sindikalaca iz sva tri regiona, prisustvovali i članovi Veća Interregionalne saradnje. Tom prilikom članovi Sekcije mladih SSSV su zajedno sa članovima najvišeg organa razmatrali pitanja od značaja za sindikat i sindikalno delovanje.


bottom