top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 26.11.2013.godine održan je treći po redu Forum mladih Vojvodine „Par koraka napred“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Forum mladih Vojvodine predstavlja najširu platformu aktivnog uključivanja mladih iz nevladinog sektora, ustanova, fakulteta, političkih podmladaka u kreiranje omladinske politike u AP Vojvodini, a ovog puta otvorila ga je pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić.
Forum se održao treći put po redu i organizatori ga smatraju svojevrsnom skupštinom mladih koju čine mladi iz organizacija za mlade, mladi koji rade u ustanovama, politički podmladci i svi ostali omladinci koji žele da se uključe u kreiranje omladinske politike na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu smatra da je Forum idealno mesto da upravo od mladih dobiju informacije koje bi iskoristili da kroz institucionalni okvir uvedu u Akcioni plan politike za mlade AP Vojvodine, koji će se kreirati iduće godine.

Forum mladih Vojvodine nam, takođe, služi da kroz interaktivnu saradnju učinimo što bolji život mladima jer mi tome i služimo, da brinemo o mladima i da budemo njihov servis. Baš zbog toga se i trudimo da obogatimo omladinski sektor, pa tako osim Akcionog plana, ove godine smo imali i konkurs za projekte koji se tiču nasilja i diskriminacije, gde smo se prevashodno osvrnuli na vršnjačko nasilje. Sprovodimo i pilot projekat „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“, a takođe smo imali i konkurs pod nazivom „Aktivni raspust“, rekla je resorna sekretarka.
Nakon svečanog otvaranja, ispred resornog sekretarijata mladima se obratio i menadžer projekta „Jadranska mreža mladih“ Marko Adamović koji je prisutnima prezentovao ovaj IPA projekat u kome je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu jedan od vodećih partnera. U plenarnom delu, učesnicima Foruma obratili su se i članovi Koordinacionog odbora Foruma mladih Vojvodine Igor Ilić i Milana Milovac koji su bili učesnici aktivnosti projekta „Jadranska mreža mladih“, kao i Snežana Pupovac i Višnja Nežić koje su prezentovale rad Vojvođanskog omladinskog centra.
U drugom delu programa, mladi su oformili tri radne grupe u okviru kojih su se kroz razgovor sa predstavnicima Evropskog pokreta u Srbiji i resornog sekretarijata, mogle čuti njihove preporuke u oblasti zapošljavanja mladih, bezbednosti mladih, ali i informisanosti i mobilnosti mladih, nakon čega je usledila diskusija.
Prilikom diskusije, Sekcija mladih SSSNS-a je skrenula pažnju učesnicima Foruma i Sekretarijatu da više napora ulože u transparentnost rada. Predloženo je i da se pokuša uticati na sistem obrazovanja koje će mlade bolje pripremiti za posao i dati im, npr. kroz zagarantovanu praksu veće šanse za posao.
Slobodno se može zaključiti da je Forum mnogo više pažnje usmerio na dosadašnji rad Sekretarijata i nekih članova Foruma, nego što je odvojeno vremena za konkretne predloge koji bi koristili u izradi akcionog plana. Obećano je, međutim, da će se Forum sastati početkom 2014. godine, kada će biti više reči o ovome.
bottom