top
Please update your Flash Player to view content.
Unija poslodavaca Srbije u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, a uz podršku SOLIDAR Suicce/Swiss Labour SLA, realizovala je istraživanje koje se bavi ocenom efekata aktivnih mera politike zapošljavanja, potrebama tržišta rada i statusom i položajem mladih. Istraživanje su između ostalih podržali NSZ Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta. Predstavljeni su rezultati istraživanja, tj. odgovori na pitanja “Šta je po mišljenju poslodavaca, kreatora novih radnih mesta, najviše stimulisalo i destimulisalo zapošljavanje mladih? i ‘’Kako mladi, prepoznati kao nosioci savremenog društva, vide svoj položaj i kako ocenjuju aktivne mere politike zapošljavanja?’’


Brojni učesnici skupa – predstavnici poslodavaca, zaposlenih, mladih, NSZ, lokalne samouprave, pokrajinske vlasti - zajedno su dali predloge za uspešnije i efektivnije aktivne mere za zapošljavanje mladih, koje će biti prosleđene nadležnim ministarstvima, sekretarijatima i institucijama.
Pokazatelji Nacionalne službe za zapošljavanje, potvrđuju činjenicu da se iz godine u godinu učešće mladih u ukupnoj nezaposlenosti povećava. Rezultati istraživanja potvrdili su činjenicu da se na zapošljavanje mladih, uzrasta do 30 godina, poslodavci odlučuju samo zahvaljujući aktivnim merama zapošljavanja, posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje.
Istraživanje je pokazalo da poslodavci najčešće zapošljavaju mlade uzrasta do 30 godina, na određeno vreme i na privremenim i povremenim poslovima.
Isto tako, potvrđeno je da u situaciji dugoročne ekonomske krize, nedostaju finansijska sredstva i to subvencionisani namenski krediti, za čije odobravanje bi uslov bio da se zaposli određeni broj mladih.
Istraživanjem je još jednom potvrđeno da je uzrok visoke nezaposlenosti uopšte u Srbiji, pa samim tim i mladih uzrasta do 30 godina, neusklađenost obrazovnog sistema potrebama tržišta rada u Srbiji. Neophodna je reforma obrazovnog sistema, polazeći pre svega od potreba tržišta rada. Isto tako, neophodne su sistemske mere za suzbijanje sive ekonomije.
Fleksibilizacija tržišta rada, tj. predstojeća izmena i dopuna radnog zakonodavstva, mora biti rezultat ravnopravnog socijalnog dijaloga socijalnih partnera u Republici, bazirana na ratifikovanoj Konvenciji Međunarodne organizacije rada br. 181. o privatnim agencijama za zapošljavanje i Direktivi EZ 2008/104. u kojoj je zastupljen princip jednakog tretmana za lica angažovana kod korisnika posredstvom agencija i lica koja su u radnom odnosu kod korisnika, ukoliko je reč o radu jednake vrednosti. Ovakve regulitive prisutne su u radnim zakonodavstvima zemalja u Regionu (Hrvatske, Slovenije). U suprotnom, svaka fleksibilizacija tržišta rada, pogoršaće položaj mladih u Srbiji i doprineti povećanju rada “na crno”.
Na okruglom stolu predstavljene su i aktivnosti Sekcije mladih SSS grada Novog Sada i opština i SSS Vojvodine, i napori članova Sekcije da upoznaju mlade o pravima, obavezama i odgovornostima iz rada i po osnovu rada, kao i o tome koje su prednosti od učlanjenja u sindikat.

Stručne saradnice: Vasilija Bojić i Zora Veselinović

 


bottom