top
Please update your Flash Player to view content.
U prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, dana 26.06.2013. godine održana je prva fokus grupa na temu „Institucije i zapošljavanje mladih (žena)“. Aktivnost je deo projekta ”Unapređenje kapaciteta srednjoškolskih ustanova za karijerno savetovanje”.
Radu na fokus grupi učestvovalo je 14 predstavnika institucija/organizacija koje se bave zapošljavanjem mladih: Nacionalne službe za zapošljavanje, Sindikata, Lokalnih samouprava, nevladinog sektora iz gradova/opština Novi Sad, Subotica, Bačka Palanka i Ada.
Učešćem u ovoj fokus grupi, svojim iskustvom i znanjima relevantni predstavnici institucija/organizacija doprineli su kreiranju Priručnika za uvođenje jedinstvene usluge karijernog informisanja i savetovanja u srednjim školama u Vojvodini. Fokus grupa je realizovana u vidu vođene diskusije na niz tema, od programa podrške i informisanja, do saradnje i potencijala za saradnju između zainteresovanih strana.
Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština učeastvovala je aktivno u diskusiji. Sekcija mladih iznela je potrebu upoznavanja mladih sa njihovim pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, već u osnovnom školovanju mladih.Takođe se u svom predstavljanju pa kasnije i diskusiji Sekcija osvrnula na nezavidan položaj mladih kao ciljne grupe sa kojom je najlakše manipulisati te tako otvarati vrata sive ekonomije te svesno/nesvesno poslodavac  uskraćuje sav prava mladih. Lice zaposleno  na crno, na određeno, po ugovoru o privremeno povremenim poslovima nemaju mogućnosti zatražiti adekvatnu zaštitu niti pomoć institucija i ustanova jer se tako angažovani ne nalaze ni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Projekat sprovodi NVO Kocka u saradnji sa Sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV i Unija poslodavaca Vojvodine. Cilj projekta je unapređenje znanja i veština nastavnog osoblja, pedagoga i psihologa koji su u direktnom kontaktu sa učenicima u srednjim školama, a radi stvaranja održivog sistema prvog informisanja mladih o tržištu rada.

bottom