top
Please update your Flash Player to view content.

 Na Avali, od 28. maja do 1. juna 2013. godine dogodila se prva Sindikalna akademija. Petodnevni kamp namenjen edukaciji i osnaživanju mladih sindikalnih aktivistkinja i aktivista koji su aktivni u okviru svojih organizacija i zainteresovani za unapređivanje znanja i razvoj saradnje među sindikatima okupio je oko 90 učesnika najrazličitijih profila. Sekciju mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština predstavljalo je 5 polaznika, i to vrlo aktivnim učešćem, nesumnjivo dajući doprinos ovom događaju.

Sindikalnu akademiju osnovala je grupa predstavnika nevladinog sektora, univerziteta i sindikata, uz podršku fondacije Friedrich Ebert, sa ciljem da omogući prostor za kritičko preispitivanje uloge sindikata, ali i prostor za razmenu između aktivista različitih sindikata i prepoznavanje i formulisanje zajedničkih interesa. Ova grupa posvećena je tome da u okviru Sindikalne akademije ponudi kvalitetno znanje, kritičku perspektivu i otvori prostor za debatu.
Predavači/ce na Sindikalnoj akademiji bili su ugledni stručnjaci/kinje iz različitih društvenih oblasti, univerzitetski profesori/ke iz Srbije, sindikalni aktivisti/kinje, kao i eminentni treneri i trenerice.
Program Sindikalne akademije obuhvatio je sledeće teme:
Nastanak i istorijski razvoj sindikata;
Klasične i savremene političke ideologije;
Socijaldemokratija i levica u Srbiji danas;
Položaj i uloga sindikata;
Osnovi ekonomije;
Pravna pitanja o radnom zakonodavstvu;
Treninzi za jačanje kapaciteta sindikata (javni nastup, pregovaranje, timski rad i liderstvo).
Svi učesnici su se složili da je kvalitet rada bio na visokom nivou i da je Akademija svima dala velik motivacioni zamajac za buduće delovanje. Novostečena znanja i poznanstva otvorila su nove vidike u mogućnosti radničkog pokreta na ovim prostorima, što je Akademiji i bio cilj.
Koliko su bili istaknuti učesnici Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština govori i činjenica da su bili najprimećeniji prilikom treninga za jačanje kapaciteta, da su bili najbolji u kvizu sindikalnog znanja i da je jedan član dobio ponudu od osnivača Akademije da naredne godine bude predavač i član organizacionog tima Druge Sindikalne akademije, kao i pozive za prisustvo narednim seminarima od strane nekih učesnika.
Treba istaći da je i neformalni deo Akademije(druženje u večernjim satima) dobio posebnu dimenziju na predlog člana Sekcije mladih SSSNS-a oko promene organizacije.
Bez trunke zadrške, složni smo u mišljenju da je ova vrsta seminara bila pun pogodak, i ovo iskustvo najiskrenije preporučujemo jer smo sigurni da će značajno povećati obrazovne kapacitete svakog učesnika, a samim tim pomoći sindikatu u borbi za radnička prava.

 


bottom