top
Please update your Flash Player to view content.
U okviru zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO zapadna Švedska održan je seminar za mlade u periodu od 20. - 22. aprila 2017. godine u Novom Sadu. Cilj edukacije seminara bilo je da se učesnici podrobnije upoznaju  sa  znanjima u vezi sa veštinama komunikacije, javnim nastupom, organizovanjem grupa i timskim radom, veštinom pregovaranja kao i u vezi sa sindikalnim organizovanjem i delovanjem, a što će kasnije doprineti njihovom većem i kvalitetnijem uticaju na rad sindikata, kao i u unapređenju veština u svakodnevnom životu. Učesnici seminara su bili zaposleni iz zdravstvene delatnosti, metalskoj industriji, obrazovno – pedagoškoj i zaposleni u javnom saobraćaju. Krajnji cilj edukacije je bio da svaka grupa po kojoj su učesnici bili raspoređeni u toku rada, posle završenog seminara organizuje edukaciju ili kampanju u svom mestu iz koga dolaze, kako bi znanje stečeno sa edukacije se širilo i na ostale članove sindikalnih organizacija iz kojih su učesnici došli.

bottom