top
Please update your Flash Player to view content.
Član Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, predstavljao je Srbiju na Međunarodnoj sindikalnoj akademiji koja je koncipirana kao edukativni trening program od ukupno 5 modula-seminara. Akademija je predviđena za mlade sindikalce do napunjenih 35 godina života koji dolaze iz zemalja članica Evropske unije i zemalja kandidata. Svaki učesnik, ukoliko želi da dobije sertifikat o uspešno završenoj obuci, mora da učestvuje na minimum tri seminara i da položi testove na kraju svakog. Učesnik može sam da bira na kojim seminarima će učestvovati na osnovu ponuđenih tema koje ga najviše zanimaju. Radni jezik je engleski. Seminar na temu „Sindikat i socijalna prava“ održan je u Torinu(Italija), od 04-07.10.2016. godine. Ovom seminaru prisustvovalo je blizu 3o mladih iz 20 zemalja(reprezentativni sindikati imaju pravo na predstavnika)
    Seminar se održava u savremeno opremljenom Internacionalnom trening centru Međunarodne organizacije rada, koji u svom sastavu ima nekoliko zgrada sa učionicama, smeštajem za učesnike, restoranom, barom, sportskim terenima itd. Tempo rada je vrlo dinamičan: autobus odvozi učesnike u Trening centar u 8.00, a vraća ih u hotel 18-19.00h, naravno sa pristajućim pauzama.
    Struktura samog programa obuke je višeslojna: predavanja, prezentacije, filmovi, vežbe i zadaci po grupama, diskusije. Veoma bitan segment u sklopu edukacije je E-campus (https://ecampus.itcilo.org/). E-campus je elektronska platforma Internacionalnog trening centra MOR-a namenjena za učenje preko interneta. Učesnici seminara još pre dolaska na isti dobijaju omogućen pristup E-campusu, pre svega da bi naučili preporučene lekcije koje će im olakšati budući rad na seminaru, ali i kako bi istraživali ovu edukativnu platformu uopšte. Prilikom dolaska, svaki učesnik zadužuje tablet – iPad, kako bi mogao da prati predavanja na E-campusu. Na E-campusu se nalaze obrađene teme, kao i trenutna predavanja, ali ne i ona koja nas očekuju sledeći dan(dakle nema učenja unapred). Pored predavanja vezanih za seminar kojem prisustvujemo, E-campus sadrži mnoštvo sadržaja u E-biblioteci, koji se mogu koristiti za učenje i informisanje. Korišćenje ove platforme-učenje je uglavnom besplatno, a dostupne teme su od ekologije, preko sindikalnih tema do privrede i društva uopšte. Takođe, završnog dana seminara, ispit se polaže preko iPad-a tj. E-campus platforme.
    U Torinu su teme obrađivane uglavnom po principu diskusija-predavanje-zadaci po grupama.

Seminar po danima:
1. dan
- Upoznavanje sa Međunarodnom organizacijom rada i Međunarodnim radnim standardima(opšti pojmovi, pregled, sindikalna prava, objašnjenja, implementacija, primeri, procedure)
2. dan
- Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja
- Uloga sindikata u mehanizmu nadgledanja (MOR-a) – žalbe
- Jednakost i borba protiv diskriminacije
3. dan
- Socijalni modeli i socijalni dijalog
- Junkerov predlog Poslovne Evrope na Stubu socijalnih prava
- Evropsko socijalno zakonodavstvo
- Međunarodna dimenzija delovanja sindikata(akcije)
- Predlozi za aktivnosti jačanja sindikata na globalnom nivou
 
Iako neke od tema možda deluju uopšteno, važno je istaći da se svakoj temi pristupalo detaljno, sa akcentom na dešavanjima u svakoj zemlji učesnici. Takođe, svaki učesnik, bez izuzetaka, imao je obavezu da, prilikom rada po grupama, predstavi rezultate, odnosno rešenje zadatka na kom je grupa radila.
    Neophodno je poseban osvrt napraviti na problem devastacije Zakona o radu koji je usledio širom Evrope sindromom domino efekta nakon SEK-e. Simptomatično je da su predlozi ovog zakona u svim zemljama bili do te mere slični, da je gotovo nemoguće oteti se utisku kako su došli sa istog mesta, od istih tvoraca, da ne kažemo nalogodavaca, tako da je trenutna situacija sa zakonima o radu tragikomična. Naime, svako od učesnika, sagledavajući novonastale loše uslove u zakonima o radu iz drugih zemalja, pronalazi ono što je u njegovoj zemlji bilo kao predlog. Ako bi se svi zakoni o radu spojili u jedan krovni zakon o radu Evrope, i u njega implementirali loši članovi zakona iz svake zemlje ponaosob, došli bismo do zaključka da je inicijator promena, uspeo da ozakoni gotove sva željena pogoršanja. Na sreću, Zakon nije krovni već pojedinačni, te ipak konstatujemo da je sindikat svake zemlje uspeo da odbrani neke sebi najbitnije interese. Kolika je to uteha, zavisi od ugla gledanja(čaša je do pola puna ili do pola prazna).
Na kraju, valja istaći da Srbija ni na koji način ne zaostaje za drugim zemljama učesnicama ove Akademije, te da se prava radnika podjednako krše u velikom broju zemalja. Čak, postoje zemlje u kojima, po rečima njihovih predstavnika, ima mnogo više problema nego kod nas. Ipak, ako gledamo članice Evropske unije(izuzimajući Portugal, Grčku i Maltu), utisak je da socijlani sistem na čelu sa pravima radnika, funkcioniše bolje.

bottom