top
Please update your Flash Player to view content.

Procenjuje se da na teritoriji Srbije, oko 15% populacije ima neki oblik invaliditeta.
Nacionalna Organizacija osoba sa invaliditetom ima oko 500.000 registrovanih članova. Članovi Nacionalne Organizacije su osobe koje su invalidnost stekle kao posledicu bolesti (stečenih ili urođenih), ali i kao posledicu povreda van rada, odnosno nesreća koje su se dogodile.
U članstvu ima: oko 130.000 osoba oštećenog sluha, oko 12.000 osoba sa oštećenjem vida, oko 1.700 osoba su distrofičari, oko 1.300 osoba su paraplegirači, oko 92.000 osoba ima lakši ili teži oblik intelektualnih smetnji.

Savez invalida rada Srbije ima približno 450.000 članova - invalida rada. U članstvu Saveza ima: oko 4.000 osoba sa nekim oblikom paraplegije, oko 5.000 članova ima multipla sklerozu, približno 4.000 članova boluje od autizma, oko 1.000 članova ima Daunov sindrom, 100 je sa Reiterovim sindromom, oko 6.000 članova su bubrežni bolesnici, dok oko 1.000 invalida rada na teritoriji Srbije ima amputiran jedan ili više ekstremiteta.
Prema podacima Nacionalne službe za zapoljšavanje, u Srbiji se na dan 31.03.2012. godine nalazilo 19.142 evidentiranih, nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
U Srbiji je prema poslednjim podacima, 319.100 korisnika invalidske penzije, iz kategorije zaposlenih, sa prosečnom penzijom od 22.119,00 dinara. U strukturi invalidskih penzionera na teritoriji Srbije, 166.190 je njih koji primaju mesečno manje od proseka.
U Vojvodini se, na evidenciji Pokrajinske službe za zapošljavanje, krajem aprila 2012. godine, nalazilo ukupno 4.700 nezaposlenih, osoba sa invaliditetom, koji traže posredovanje pri zapošljavanju. Od toga, najizraženija je nezaposlenost osoba sa invaliditetom u Južnobačkom okrugu, čije je učešće u ukupnoj evidentiranoj nezaposlenosti 41,40% (1.945 lica). Od tog broja, 1.332 su žene. Ukoliko se uzmu u obzir i nezaposleni invalidi koji nisu zainteresovani za posredovanje pri zapošljavanju, na evidenciji Pokrajinske službe za zapošljavanje Vojvodine, krajem aprila ove godine bilo je ukupno 6.568 nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih invalida rada, kojima je potrebno posredovanje pri zapošljavanju, 36 su invalidi rada II kategorije. Od tog broja, 19 je žena. Prema istom izvoru, na evidenciji se, krajem aprila ove godine, nalazilo i 1.373 invalida rada III kategorije, koji su izrazili potrebu za posredovanjem u zapošljavanju. Od tog broja, 382 su žene.
Organizacija invalida rada za grad Novi Sad, ima oko 4.000 članova - invalida rada.
Na teritoriji grada Novog Sada evidentirano je 1.680 nezaposlenih osoba sa invaliditetom. U Južnobačkom okrugu evidentirano je približno 2.700 nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
U Centru za socijalni rad grada Novog Sada, evidentirano je oko 2.000 korisnika naknade za tuđu negu i pomoć, od čega je oko 600 penzionera.
Na teritoriji Opštine Novi Sad, prema poslednjim podacima ima 12.045 korisnika invalidske penzije, iz reda zaposlenih. Prosečna invalidska penzija u Opštini Novi Sad, prema poslednjim podacima iznosila je 25.778,25 dinara. Manje od proseka, penziju prima 6.905 korisnika. Približno 36,50% je onih, čije su penzije niže od 20.000,00 dinara.


bottom