top
Please update your Flash Player to view content.

Vesti

Prezentacija banja u petak 16.03.2018.

Dana 16.03.2018. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Fondacija solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, čiji je osnivač SSS grada Novog Sada i opština, organizovali su tradicionalnu Prezentaciju ponuda rehabilitacionih centara, banja, hotela i turističkih agencija.

Rehabilitacioni centri, banje, hoteli i turističke agencije su se prisutnima predstavili putem video projekcija i izneli svoje ponude za rekreativni odmor, rehabilitaciju i prevenciju radne invalidnosti po najpovoljnijim uslovima.

Na prezentaciji su prisustvovale sve značajnije banje i RH centri iz Republike Srbije.

Podrška poštanskim radnicima!

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština podržava Samostalni sindikat poštanskih radnika i Sindikat „Solidarnost“ Pošte Srbije koji su doneli zajedničku odluku o organizovanju i stupanju u štrajk zaposlenih u JP „Pošta Srbije“ počev od 21. novembra 2017. godine, ukoliko im do tada ne budu ispunjeni zahtevi, a sve u cilju poboljšanja socijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u JP „Pošta Srbije“.

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština smatra da je u uslovima konstantnog pogoršanja položaja većine zaposlenih u Srbiji, odnosno Novom Sadu, neophodno jačanje solidarnosti, kao jednog od principa sindikalnog delovanja, a ponekad i upotreba svih sredstava sindikalne borbe, legalnih i legitimnih, uključujući i štrajk i protest, jer u protivnom, kako se čini, problemi neće biti rešeni.

Vlada usvojila Predlog zakona o dualnom obrazovanju

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o dualnom obrazovanju i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
Predlogom zakona o dualnom obrazovanju unapređuje se srednje stručno obrazovanje u pravcu prilagođavanja potrebama privrede, kroz precizno definisanje uloga svih učesnika. Time se omogućava efikasnije obrazovanje u kojem će učenici sticati znanja i veštine koji će ih  učiniti zapošljivim odmah nakon formalnog školovanja i smanjiti stopu nezaposlenosti mladih do 25. godine. Istovremeno, jača se konkurentnost privrede Republike Srbije na regionalnom i globalnom nivou.
Predlog zakona precizno uređuje prava i obaveze škola, kompanija i učenika srednjih stručnih  škola, koji do sada nisu postojali. Na taj način se obezbeđuje poštovanje prava i bezbednost učenika, kao i motivacija za učenje kroz rad u vidu stipendije.

1. maj 2017.

Poziv za učlanjenje

03.10.2016
Novi Sad

Poštovani,

Vođeni idejom za stvaranjem boljih uslova za život i rad svim zaposlenima u Srbiji, ali i željom da svoje vreme i znanje iskoristimo za stvaranje bolje budućnosti osnovana je Fondacija
solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika.

Fondacija je osnovana kao neprofitna i nevladina organizacija sa ciljem obezbeđivanja zdravstvene rehabilitacije, prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora svim zaposlenima
u centrima i objektima za odmor i rekreaciju. Fondaciju je osnovao Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, organizacija koja se svojim višedecenijskim radom i zalaganjem istakla u stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih.

Fondacija je obezbedila povoljne uslove za zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativni odmor u mnogim zdravstveno-rehabilitacionim centrima i objektima za rekreaciju širom Srbije i
inostranstva.

Sredstva Fondacije se obezbeđuju na osnovu Kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu kod poslodavca, uplatama sindikalnih organizacija ili udruženja radnika, donacijama, dobrovoljnim
prilozima, poklonima ili drugim izvorima. Sredstva se uplaćuju na tekući račun Fondacije koji se vodi u Poslovnoj banci, a Finansijsko poslovanje Fondacije vodi Stručna služba Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Sredstva Fondacije su pod nadzorom i koriste se strogo namenski a uplatioci sredstava u svakom trenutku mogu izvršiti uvid u trenutno stanje svojih uplata i načina na koji su utrošena ta sredstva.

Visinu uplate sredstava u Fondaciju svojom odlukom donosi poslodavac, sindikat ili neki drugi oblik organizovanja. Od količine uplaćenih sredstava zavisi koliki broj zaposlenih ima
mogućnost da besplatno koristi usluge zdravstveno-rehabilitacionih centara i objekata za odmor i rekreaciju. Udruživanjem sredstava svih poverilaca Fondacije stvara se povoljniji ambijent za obezbeđivanje zdravstvene rehabilitacije i rekreativni odmor. Uplatilac sredstava samostalno odlučuje na osnovu definisanih kriterijuma o izboru radnika koji će koristiti usluge Fondacije kao i o destinaciji na kojoj će mu biti pružena usluga.

U skladu sa mogućnostima Fondacija će zaposlenima koji koriste sredstva pružiti priliku da članove svoje porodice povedu sa sobom pod istim uslovima koje je Fondacija obezbedila nosiocu
prava korišćenja.

Dugi niz godina na ovaj način Fondacija pruža pomoć i podršku u realizaciji zdravstvene rehabilitacije i rekreativnog odmora zaposlenih o čemu svedoče brojna pozitivna iskustva naših
korisnika zaposlenih u Neoplanti, Koteks Viskofanu, Prirodno-matematičkom fakutetu, Studenskom centru, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom sajmu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu, Nacionalnom parku Fruška gora i dr.

U želji da i vaš kolektiv uključimo u našu plemenitu misiju pozivamo vas da nam se pridružite i svojim zaposlenima obezbedite kvalitetnu zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativan odmor, što će nesumnjivo uticati na njihov bolji rad i veću produktivnost.

S poštovanjem,
Upravitelj
Jasna Plamenac

Obaveštenje ministarstva za dobijanje vaučerima

[pdf] dokument

bottom