top
Please update your Flash Player to view content.
Dana 02.02.2016. održana je sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije. Prva tačka dnevnog reda bila je promena zakona koji su trenutno aktuelni(ili su doneti ili su u proceduri):
- Zakon o sistemu plata u Javnom sektoru o kome smo dugo razgovarali i usaglasili stavove postao je sporan protivljenjem ministra Vujovića i očiglednim neslaganjem u Vladi Republike Srbije. Epilog je današnja jednočasovna obustava rada, štrajk upozorenja u čitavom javnom sektoru. Osnovni razlog je utvrđivanje manjih prava od onih koje svim zaposlenima garantuje Zakon o radu. Nadam se da se ministri dozvati pameti i na subotnjoj sednici socijalno ekonomskog saveta Srbije uvažiti zahteve kolega iz javnog sektora. Ukoliko se to ipak ne desi, nastavljamo sa drugim oblicima sindikalnog otpora.
- Razmatran je program ekonomskih reformi 2016-2018. godine koji karakteriše nastavak fiskalne konsolidacije, smanjenje javnih rashoda, smanjenje javnog duga, strukturne reforme u javnim preduzećima. Opšti zaključak je da nam ne ide tako dobro kao što možemo videti u sredstvima javnog informisanja. Nerealan je rast BDP-a i investicija. Činjenica je da nam granicu bolijtka koji ćemo svi osetiti pomeraju od 2015. na 2016, a sada već na 2018. godinu i bojimo se tako u nedogled. Predloženo je da se naši eksperti ozbiljnije pozabave ovom važnom temom i daju svoje kritičke stavove.
- Zakon o javnom okupljanju je donet 26.januara, a da ni jedan amandman, zahtev sindikata nije prihvaćen, niti je bio na SES-u Srbije. Po našem mišljenju Zakon nije ispoštovao odredbe Ustava Republike Srbije, te ćemo se obratiti sudu za poništenje nekih odredbi ovog zakona. Po našem mišljenju, previše je širok i neprecizan, a daje velika ovlašćenja lokalnim samoupravama da odlučuju o dozvoljenim mestima za okupljanje i policiji pravo na zabranu skupa.
- Zakon o sezonskom radu. Nemamo Nacrt ovog zakona. Ono što se nezvanično čuje iz Ministarstva je to da bi poslodavci kojima su potrebni sezonski radnici kupovali vaučere na trafikama, delili ih radnicima nakon obavljenog posla, a radnici bi kada nakupe dovoljno vaučera odlazili na tržište rada i regulisali staž. Ovo je po nama omalovažavanje i ponižavanje radnika. Status se može regulisati zaključivanjem ugovora na određeno vreme i pojačanim inspekcijskim nadzorom. Sledeće što očekujemo da se dosete kreatori privredog ambijenta je da pozivaju radnike putem sms poruka, a da su radnici obavezni da im plate račune za telefon i da to bude naš doprinos privlačenju stranih investitora.
- Zakon o agencijama za zapošljavanje. Predlog ovog zakona napisao je slovački ekspert dr Toman gledajući iskustva zemalja koje imaju takav zakon. Polemika se vodila oko toga treba li SSSS uopšte da učestvuje u ovome s obzirom da smo tražili da ova tematika ne bude predmet Zakona o radu i da je iznajmjivanje radnika kao automobila u stvari degradacija i poniženje radnika. Srbija je ratifikovala direktivu 104 iz 2008. godine i Konvenciju MOR 181 2013. godine što je obavezuje na formiranje agencija za zapošljavanje. Ove agencije su prisutne u celom svetu, pa i u Srbiji. Uz to, obavezuje nas kongresna deklaracija, ai činjenica je da se broj ljudi koji rade preko agencija latentno povećava uprkos našem protivljenju. Mišljenja smo da je ovaj predlog zakona dobar jer mu je cilj da radnike iznajmljene preko agencije učini skupljim za poslodavca i na taj način ga stimuliše da potpisuje ugovore na određeno i neodređeno vreme. Predlog zakona predviđa istu zaradu za isti posao kod poslodavca korisnika, vremensko ograničenje za angažovanje radnika(Nemačka 18 meseci 3 puta), regulisanje bezbednosti i zdravlja na radu, ograničenje maksimalnog broja radnika preko agencije(Slovenija 20%), plaćanje licence koja bi se dobijala na određeno vreme uz bavljenjem samo iznajmljivanjem radnika, a ne i drugim delatnostima. Radnici bi imali pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji čeka nas čitava plejada zakona koji će morati biti donešeni.
- Ekonomska situacija u Savezu samostalnih sindikata Srbije. SSS se nalazi u veoma teškoj situaciji. Prošle godine su smanjivane plate i otpušteno je 10 zaposlenih. Ove godine plata je smanjena za dodatnih 30% i ukoliko se ovakav trend nastavi, moraće još radnika biti otpušteno.
Pored toga, račun je u blokadi. To je rezultat nepoštovanja Statuta i finansijske nedisipline pojedinih granskih sindikata. Uvidom u Agenciji za privredne registre utvrđeno je da sindikati koji vode knjige van Saveza, za tri godine(kada se saberu troškovi i članarina) nisu uplatili Savezu oko 57 000 000 (pedeset sedam miliona dinara). Ovo dovodi do zaključka da nemamo finansijske probleme nego pojedince koji radničku članarinu koriste za nezakonito bogaćenje. Naša obaveza je da na svaki način zaštitimo organizaciju. Slična situacija je u velikoj većini Veća po teritoriji, pa i u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Odlučeno je da u roku od mesec dana svi oni koji vode račune van Saveza vrate vođenje vođenje poslovnih knjiga u službu računovodstva Saveza, da se članovi upoznaju sa zloupotrebama koje čine pojedinci, da oni koji ne poštuju Statut budu utuženi, a pojedinci isključeni iz Saveza. Još jednom je iskazana odlučnost rukovodstva u cilju poštovanja Statuta koji je donet na Kongresu i finansijske discipline.

bottom