top
Please update your Flash Player to view content.
Radna grupa za izradu Zakona o radu koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca počela je sa radom u ponedeljak 3. februara s ciljem da se Zakon donese do 30. juna. Na sastancima Radne grupe nastojaće se da se približe stavovi, pre svega predstavnika sindikata i predstavnika poslodavaca.
U sklopu prvih sastanaka definisaće se da li je potrebno da se donese potpuno novi Zakon o radu ili da se radi na izmenama postojećeg.
Zacrtani cilj je da do 1. maja bude izrađen nacrt zakona, a da do 30. maja bude sprovedena javna rasprava kako bi do 30. juna zakon bio usvojen.
Predstavnik vlasti, Rasim Ljajić je poručio da je ovo početak novog socijalnog dijaloga koji će, kako se nada, rezultirati donošenjem zakona koji će imati veliku podršku svih socijalnih partnera i naglasio da nema političke i opšte stabilnosti bez dogovora svih društvenih faktora, a to su i sindikati i poslodavci.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković je rekao da sindikati i poslodavci nikada neće moći da imaju potpuno iste stavove, ali da će sada pokušati da ih približe. "Insistiraćemo da zakon o radu bude sličan zakonu koji važi u EU kako ne bi bili prinuđeni da ga posle menjamo u razgovorima sa predstavnicima EU" kazao je on.
Predsednik SSSS Ljubisav Orbović rekao je da cilj povlačenja zakona o radu nije bio da se zaustave reforme već da se dođe do što boljih i kvalitetnijih rešenja odnosno da se donese zakon koji će biti prihvatljiv za sve. On je rekao da su sindikati spremni da sarađuju i da će svu energiju usmeriti da se dođe do što kvalitetnijih rešenja.
Orbović je podsetio da prethodno rešenje nije bilo za sindikate prihvatljivo zato što ministarstvo privrede nije uvažilo njihove zahteve, tj: "nije bilo prihvatljivo za nas budući da nismo imali sa kim da pregovaramo".
Takođe, kada je reč o predlogu zakona o stečaju i privatizaciji, Ljajić je rekao da je "bitno zaobiđena" procedura donošenja, budući da ih nije razmatrao Socijalno ekonomski savet (SES), a ni sami socijalni partneri nisu bili upoznati sa njihovom sadržinom i dodao: "biće ispoštovani svi socijalni partneri i nastojaćemo da kroz konstruktivnu raspravu dođemo do najboljih rešenja kada je u pitanju zakon o radu, a to važi i za zakone stečaju i privatizaciji".

bottom