top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o štrajku (član 14)
Zaposleni koji u periodu štrajka, nisu prekidali rad, imaju pravo na zaradu u skladu sa opštim aktom, bez obzira što su dali pisane izjave da učestvuju odnosno podržavaju štrajk.
"U skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon - dalje: Zakon) zaposleni koji učestvuje u štrajku ostvaruje osnovna prava iz radnog odnosa, osim prava na zaradu, a prava iz socijalnog osiguranja - u skladu sa propisima o socijalnom osiguranju. Međutim, prema članu 1. Zakona, štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. Prema tome, zaposleni koji u periodu štrajka, nisu prekidali rad, imaju pravo na zaradu u skladu sa opštim aktom, bez obzira što su dali pisane izjave da učestvuju odnosno podržavaju štrajk.
Zaposleni koji prima minimalnu zaradu pored te zarade ima pravo i na "topli obrok" i regres za godišnji odmor."

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-00473/2011-02 od 27.7.2011. godine)

bottom