top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 08.04.2013.godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 32/2013. Ovim izmenama Zakona dodaju se dva nova člana, kojima se značajno poboljšava položaj trudnica i porodilja.
Članom 187. Zakona uvodi se značajna novina u naše zakonodavstvo na način što se obezbeđuje zaštita od otkaza ugovora o radu i zaposlenim ženama koje su zasnovale radni odnos na određeno vreme, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, odnosno radno odnos na određeno vreme se produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.Pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme.

Takođe istim članom utvrđuje se i ništavost otkaza ugovora o radu ako je na dan otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje ovih okolnosti ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o njihovom postojanju i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.
Podsetimo da je ranije važećim Zakonom o radu bilo otvrđeno da zaposlenim ženama koje su zasnovale radni odnos na određeno vreme, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, radni odnos prestaje po isteku roka za koji je zasnovan, bez obzira na napred navedene okolnosti kao što su trudnoća, porodiljsko odsustvo i sl.
   
Tako je novim članom 93.a utvrđeno pravo zaposlene žene da do godinu dana od rođenja deteta , koristi jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili pravo na skraćenje radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, a sve ako radno vreme žene iznosi više od šest časova. 

Kompletan tekst Zakona o izmenama i dopunama zakona o radu možete pogledati ovde:

SLUŽBA PRAVNE POMOĆI


bottom