top
Please update your Flash Player to view content.

Sedamnaesta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 10. aprila 2013. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, i Zaključka Predsedništva, jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2013. godini, dodeli kolektivima: “METALAC – METALURGIJA” AD, Novi Sad, i SINDIKALNOJ ORGANIZACIJI AD "VOJVODINA", Novi Sad. Prvomajska nagrada za 2013. godinu biće uručena i pojedincima: VERI JERKOV AD “Stražilovo”, Sremski Karlovci – Sindikalna organizacija AD “Stražilovo”, Sremski Karlovci; RADETU SKENDŽIĆU “NIS Gasprom”, Novi Sad – Organizacija sindikata “NIS Naftagas promet”, Novi Sad; DRAGANU MARJANOVIĆU AD “Železnice Srbije”, Novi Sad – Sindikalna organizacija OBBS, Novi Sad;  NOVAKU VRBAŠKOM Pokrajinski organi uprave AP Vojvodine, Novi Sad – Sindikalna organizacija radnika Pokrajinskih organa uprave i službi AP Vojvodine, Novi Sad; SVETLANI KOSANOVIĆ “Privredni sud u Novom Sadu”, Novi Sad – Sindikalna organizacija Privrednog suda u Novom Sadu, Novi Sad; RISTI BOSNIĆU “JGSP Novi Sad”, Novi Sad – Sindikalna organizacija “JGSP Novi Sad”, Novi Sad, VESNI KAĆANSKI, “Kulturni centar Novog Sada”, Novi Sad – Sindikalna organizacija “Kulturni centar Novog Sada”, Novi Sad i MILANU JANDRIĆU DOO “Unimet”, Kać – Sindikalna organizacija DOO “Unimet”, Kać.


Prvomajska nagrada Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2013. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 24. aprila 2013. godine, u 12,00 časova.
Veće je razmatralo i Informaciju u vezi izmena i dopuna Zakona o radu i novog Zakona o štrajku.
Usled činjenice da je sve izraženiji trend smanjenja broja članova SSS grada Novog Sada i opština, prioritetna aktivnost svih predsednika sindikalnih organizacija, predsednika granskih sindikata,  članova Predsedništva zadužene za koordinaciju sindikata unutar Grupacija, ali i zaposlenih u Savezu, treba da bude sindikalno organizovanje zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada i opština koji nisu članovi samostalnog sindikata.
Po već ustaljenoj praksi, Gradsko veće je deo sednice posvetilo razmatranju socijalnog položaja članstva SSS. U smislu navedenog, razmatran je materijal: „Uticaj privrednih kretanja na pokazatelje zaposlenosti i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu” uz ocenu da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada.

 


bottom