top
Please update your Flash Player to view content.
Sindikat je organizacija radnika koja se osniva radi pregovora sa poslodavcem, kako bi se radnici izborili za bolji status i zaštitili svoja prava, ali i unapredili životni standard.
Sindikalno organizovanje je zakonsko i ustavno pravo i niko ne može da ga zabrani, učlanjivanje je dobrovoljno i nije ničim uslovljeno.
Prema rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština Vladimira Gvozdenovića, ta organizacija je jedini reprezentativni sindikat u gradu i broji oko 25.000 članova iz različitih delatnosti, a članovi su i Socijalno-ekonomskog saveta Grada, koji je jedan od najboljih u Srbiji. Sindikatu Novog Sada mogu se obratiti svi oni koji rade u preduzećima gde misle da su im neka prava ugrožena, da zatraže pravnu pomoć ili sugestije ili ukoliko im je potrebna pomoć pri osnivanju sindikalnih organizacija.
- Zadovoljni smo Akcionim planom zapošljavanja jer Novi Sad izdvaja tri puta više novca od prestonice u tu svrhu. Dobro je što je Grad, kao poslodavac, tamo gde je osnivač, potpisao kolektivne ugovore, a izlazi u susret solidarnom pomoći - kaže Gvozdenović. - Nije dobro što ne možemo da uspostavimo socijalni dijalog s pojedinim firmama koje su došle u Novi Sad da posluju i koje su dobile subvencije. Ne znam zbog čega je tako, pošto one imaju odličan socijalni dijalog u matičnim zemljama. Za primer drugima je sindikalna organizacija “Aptiva” gde imamo 1.000 članova. Njih je poslodavac priznao, pregovara s njima i oni, koliko god mogu, poboljšavaju svoje uslove rada. Nažalost, nije prihvaćen naš zahtev koji smo izneli na Socijalno-ekonomskom savetu da tamo gde je investitor grad, pokrajina ili republika budu uposlene domaće firme i to one koje imaju potpisane kolektivne ugovore, poštuju mere bezbednosti i zdravlja na radu i isplaćuju plate, a radnici su uredno prijavljeni. Kada je reč o republičkom nivou, dešava se da se donose zakoni koji ne idu u prilog radnika, a problem predstavljaju i netipični načini zapošljavanja, kao što je preko agencija.
Gvozdenović naglašava da je potrebno da se čuje glas radnika i sindikata, jer oni mogu da ukažu na probleme, daju sugestije kako bi se poboljšali uslovi rada, jer zadovoljan radnik je i produktivan radnik. Izgradnja fabrika je dobra stvar, ali on upozorava da ukoliko se ne bude ulagalo u ljude, njihovo znanje, sposobnosti i višetine, u fabrikama neće biti naših radnika.
- Insistiramo da Grad vodi računa o materijalnom i socijalnom položaju zaposlenih, iako je po tom pitanju Novi Sad mnogo bolji od drugih mesta u Srbiji. Drago mi je zbog toga, ali uvek treba da težimo još boljim uslovima - kaže naš sagovornik. - Zarada se povećava, ali trenutna nesigurna geopolitička situacija utiče na cene energenata i životnih namirnica. Zbog ratnih sukoba biće izazova i za poslodavce i za državu, jer minimalna zarada pokriva nešto više od 70 odsto potrošačke korpe i sve manje se može pazariti za taj novac.

Tekst i foto: S. Kovač (DNEVNIK)


bottom