top
Please update your Flash Player to view content.
Da li znate svoja prava? Aplikacija „Radna prava za tebe“ je namenjena svima, ali ponajpre mladima koji iz srednjih škola ili sa fakulteta izlaze na tržište rada. Takođe, izuzetno je korisna i radnicima sa iskustvom koji imaju nedoumice ili žele da dodatno utvrde svoja znanja.
Poslednjih godina sve je manje novih radnih mesta sa ugovorima o radu, sve je više mladih i radnika angažovanih na nesigurnim i nepredvidljivim radnim mestima. Urušavanje standarda iz rada podstaknuto je relativizacijom i rastezanjem dela po dela prava iz rada do granice kada radnici uzimaju šta se ponudi a ne insistiraju na obimu prava iz zakona.
Kada radnici znaju svoja prava, prvi preduslov promene je postignut. Želimo da probudimo želju za aktivnim učešćem i ličnim doprinosom unapređivanju prava i položaja radnika. Zato će „Radna prava za tebe“ biti interesantni i korisni i studentima, ali i radnicima i članovima sindikata.
Cilj aplikacije je da poveća interesovanje, unapredi razumevanje i znanje o radnim pravima i sindikatima kroz dva segmenta. Prvi je zabavno-edukativna kviz – igra kroz koju se znanje utvrđuje i uvećava ponovnim korišćenjem. Sakupljanjem bodova u Kvizu korisnici aplikacije se motivišu da iznova pokreću igru pošto im veći broj bodova dodeljuje više sindikalne ‘funkcije’. U svakom od 11 poglavlja i Miks-igri mogu se iskoristiti dve vrste pomoći (‘Preskoči’ i ’50:50′).
Odgovori na sva pitanja se nalaze u drugom segmentu – Vodiču o radnim pravima. Vodič sadrži 11 poglavlja sa oblastima radnog prava, predstavljena na pojednostavljeni i pristupačan način. Kratka forma i jasno odvojene teme su pogodne da se svaki korisnik, bez obzira na godine i radno iskustvo, može informisati ili podsetiti važnih pitanja iz rada. Neke od oblasti su: zasnivanje radnog odnosa; nestandardni oblici rada; rad van radnog odnosa; aneksi ugovora; zarade; prestanak radnog odnosa; organizovanje sindikata i kolektivni ugovori.
Aplikacija „Radna prava za tebe“ je besplatna, nakon preuzimanja dostupna bez interneta, razumljiva i funkcionalna. Može se preuzeti na svim uređajima sa Android operativnim sistemom. Sindikat na ovaj način postaje bliži svima bez obzira da li su članovi i ‘preskače’ fizičku distancu. Informisanjem doprinosimo demokratizaciji i širenju znanja svih radnika o njihovim pravima i mogućnostima delovanja, te ih približavamo sindikalnim organizacijama i sindikalnom učlanjavanju i delovanju.
Savez samostalnih sindikata je u svakom trenutku tu da svojim članovima pomogne i posavetuje ih kad su u pitanju prava iz radnog odnosa. Dobrodošli!

bottom