top
Please update your Flash Player to view content.
Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština na sednici održanoj 13. septembra 2019. godine donelo je odluku o osnivanju Sindikalne organizacije za zaposlene kod  više poslodavaca na teritoriji grada Novog Sada i opština pri Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Zaposleni, kod više poslodavaca na teritoriji grada Novog Sada i opština, koji su zainteresovani za članstvo u Savezu samostalnih sindikata, a nemaju mogućnosti sindikalnog organizovanja kod poslodavaca kod kojih su zaposleni, odnosno u sredinama u kojima rade sada mogu da se organizuju i učlanjuju u Savez samostalnih sindikata pristupajući Sindikalnoj organizaciji za zaposlene kod više poslodavaca na teritoriji grada Novog Sada i opština, u skladu sa odredbama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije i Statuta Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Članstvo u sindikatu, odnosno u Sindikalnoj organizaciji zaposlenih kod više poslodavaca Novog Sada je dobrovoljno, a član se postaje potpisavanjem PRISTUPNICE i uplatom sindikalne članarine koja je jedinstvena u Savezu samostalnih sindikata i iznosi 1% neto zarade člana, na tekući račun iste, odnosno Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, i to Poslodavac isplatilac zarada u ime i za račun člana – obustavom od zarade  zaposlenog člana. Ukoliko poslodavac člana ne prihvati administrativnu zabranu tj. Pristupnicu – pisanu izjavu zaposlenog, kao ličnu  izjavu o obustavi sindikalne članarine u korist Sindikalne organizacije zaposlenih kod više poslodavaca Novog Sada, član samostalno vrši uplatu članarine iz prethodnog stava ove Odluke. Potpisivanjem PRISTUPNICE – pisane izjave i uplatom prve članarine, lice stiče sva prava i obaveze člana Saveza samostalnih sindikata u skladu sa odredbama Statuta Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

bottom