top
Please update your Flash Player to view content.
Svake godine 03.decembra obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ako se uzme u obzir procena da oko 10% svetskog stanovništva pripada ovoj grupi, onda je neophodno shvatiti da puko obeležavanje neće doneti razumnu meru poboljšanja uslova njihovog života. Uprkos navodnim nastojanjima, inicijativama i olakšicama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, praksa pokazuje da je realno stanje potpuno drugačije. Kao najbolji primer možemo navesti situaciju u preduzeću „DES“ d.o.o., Novi Sad koje bi trebalo biti preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih lica i invalida oštećenog sluha, sa statusom preduzeća od posebnog društvenog interesa. Osnovano je 1948 . godine, sa ciljem da što organizovanije pruži pomoć u pogledu rehabilitacije i zapošljavanju lica oštećenog sluha… Ove godine, nakon velikih problema oko neredovnog islaćivanja zarada i poreza i doprinosa, konačno je problem rešen. Na kratko. Tako što je broj zaposlenih smanjen sa oko 270 na 30ak ljudi. Ovaj podatak svedoči da Srbija kao društvo mora pronaći delotvornije mehanizme nego što su reči i obećanja, kako bi radnici sa invaliditetom imali jednake šanse za život.

bottom